Toán Phân tích nhân tử

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,240
339
19
Bình Định
a, 5x(x-2y) + 2(2y-x)
b, 7x(y-4)^2 - (4-y)^2
c, (4x-8)(x^2+6)-(4x+8)(x+7)+9(8-4x)
a)$5x(x-2y) + 2(2y-x)\\=5x(x-2y)-2(x-2y)\\=(5x-2)(x-2y)$
b)$7x(y-4)^2 - (4-y)^2\\=7x(y-4)^2-(y-4)^2\\=(7x-1)(y-4)^2$
c)$(4x-8)(x^2+6)-(4x+8)(x+7)+9(8-4x)\\=(4x-8)(x^2+6-9)-(4x+8)(x+7)\\=(4x-8)(x^2-3)-(4x+8)(x+7)\\=4(x-2)(x^2-3)-4(x+2)(x+7)\\=4[(x-2)(x^2-3)-(x+2)(x+7)]$ sau đó nhân hết vào rồi rút gọn.
 
  • Like
Reactions: chua...chua
Top Bottom