Toán phân tích đa thức thành nhân tử

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,433
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – 2x2 + x; b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2;

c) 2xy – x2 – y2 + 16.
[tex]x^3-2x^2+x\\=x(x^2-2x+1)\\=x(x-1)^2[/tex]
[tex]2x^2+4x+2-2y^2\\=2(x^2+2x+1)-2y^2\\=2(x+1)^2-2y^2\\=2[(x+1)^2-y^2]\\=2(x-y+1)(x+y+1)[/tex]
[tex]2xy-x^2-y^2+16\\=-(2xy+x^2+y^2+16)\\=-[(x+y)^2-4^2]\\=-(x+y-4)(x+y+4)\\=(4-x-y)(4+x+y)[/tex]
 

Akira Rin

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng năm 2017
378
117
61
19
Thanh Hóa
THCS Tây Đô
mọi người giúp e. bài này làm pp nhẩm nghiệm
1/ a. [tex]A=x^3-3x^2-10x+24[/tex]
b. [tex]B=x^3+4x^2-17x-60[/tex]
c. [tex]C=x^3-3x-2[/tex]
d. [tex]D=x^3-2x-4[/tex]
e. [tex]E=x^3+7x^2+24x+36[/tex]
g. [tex]G=x^3+5x^2+19x+60[/tex]
 

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
mọi người giúp e. bài này làm pp nhẩm nghiệm
1/ a. [tex]A=x^3-3x^2-10x+24[/tex]
b. [tex]B=x^3+4x^2-17x-60[/tex]
c. [tex]C=x^3-3x-2[/tex]
d. [tex]D=x^3-2x-4[/tex]
e. [tex]E=x^3+7x^2+24x+36[/tex]
g. [tex]G=x^3+5x^2+19x+60[/tex]
:D mấy bài phương pháp nhẩm nghiệm này thì em cứ cho cả vào máy tính để nó xử lí nhé :))
Nếu biết nghiệm rồi thì chắc chắn phân tích ra sẽ có nhân tử chung là nghiệm đấy đúng ko nào :D
=> Ez done :v
 

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
18
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
1/ a. $A=x^3-3x^2-10x+24$
Dùng máy tính được $x_{1}=-3,x_{2}=4,x_{3}=2$
$=> A= (x+3)(x-4)(x-2)$
Biết kết quả thì phân tích dễ rồi nhé
$A=x^3-3x^2-10x+24\\
=x^3-x^2-12x-2x^2+2x+24\\
=x(x^2-x-12)-2(x^2-x-12)\\
=(x-2)(x^2+3x-4x-12)\\
=(x-2)x(x+3)-4(x+3)\\
=(x-2)(x+3)(x-4)$
Các bài khác tương tự
 

fc tiểu bàng giải cua nhỏ

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng chín 2017
7
3
6
23
Thái Bình
mọi người giúp e. bài này làm pp nhẩm nghiệm
1/ a. [tex]A=x^3-3x^2-10x+24[/tex]
b. [tex]B=x^3+4x^2-17x-60[/tex]
c. [tex]C=x^3-3x-2[/tex]
d. [tex]D=x^3-2x-4[/tex]
e. [tex]E=x^3+7x^2+24x+36[/tex]
g. [tex]G=x^3+5x^2+19x+60[/tex]
bạn vô máy tính ấn tìm ra nghiệm đó
 
  • Like
Reactions: Akira Rin
Top Bottom