Toán 8 phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Trần Nguyên Lan

TMod Toán|Duchess of Mathematics|Nghỉ phép dài hạn
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,047
1,063
181
16
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Vận dụng các hằng đẳng thức là làm được nhé!
70.
a) [TEX]x^4+2x^3+x^2-y^2=x^2(x^2+2x+1)-y^2=x^2(x+1)^2-y^2=[(x+1)x-y][(x+1)x+y]=(x^2+x-y)(x^2+x+y)[/TEX]
b) [TEX]2x-2y-x^2+2xy-y^2=2(x-y)-(x-y)^2=(x-y)(2-x+y)[/TEX]
71.
a) [TEX]x^3+3x^2-3x-1=(x^3-1)+(3x^2-3x)=(x-1)(x^2+x+1)+3x(x-1)=(x-1)(x^2+4x+1)[/TEX]
b)[TEX]x^3-3x^2-3x+1=(x^3+1)-(3x^2+3x)=(x+1)(x^2-x+1)-3x(x+1)=(x+1)(x^2-4x+1)[/TEX]
c)[TEX]x^3-4x^2-4x+1=(x^3+1)-(4x^2+4x)=(x+1)(x^2-x+1)-4x(x+1)=(x+1)(x^2-5x+1)[/TEX]
d)[TEX]x^3+x^2-2x-8=(x^3-8)+(x^2-2x)=(x-2)(x^2+2x+4)+x(x-2)=(x-2)(x^2+3x+4)[/TEX]
Có chỗ nào thắc mắc thì bạn hỏi lại nhé!^^
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức ở đây nha!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601
Top Bottom