Địa Phân bố dân cư.

Anais Watterson

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng tám 2019
789
5,424
476
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay.
- Phân bố dân cư không đồng đều trong không gian.
- Biến động về phân bố dân cư theo thời gian.
những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố đó?
- Trình độ phát triển của ngành sản xuất, nền kinh tế.
- Điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ di cư.
 
Top Bottom