Ngoại ngữ phân biệt

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước

Hazu No No Money

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2018
542
802
146
17
Hà Nội
THCS yên thường
trong từ điển thì hai từ này đồng nghĩa,theo em thì có lẽ đây là hai từ đồng nghĩa na ná nhau, dùng vào tùy từng hoàn cảnh
 
Top Bottom