phân biệt thì hiện tại hoàn thành+thì HT hoàn thành tiếp diễn

Tâm Blink 3206

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng chín 2017
478
206
99
Hải Phòng
THCS Đằng Lâm

Kurry_Châu

Học sinh
Thành viên
26 Tháng sáu 2019
118
111
46
Quảng Nam
THCS Lê Hồng Phong
- do có từ yet đó bạn. THTH thành dùng với yet trong câu phủ định để diễn đạt 1 hành động, sự việc chưa xảy ra và trong câu nghi vấn để hỏi xem một hành động hay sự việc xảy ra hay chưa.

Bạn có thể tham khảo thêm:
THÌ HT HOÀN THÀNHTHÌ HT HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
-Đề cập đến số lượng

Ex: She has written 3 letters.

-Đề cập đến kết quả của hành động

Ex: The room was yellow. It's blue now.He has painted the room.

-Đề cập đến khoảng thời gian lớn, thời điểm xa hiện tại.
Ex: They have lived in Tan Thang for 15 years.
-Đề cập đến thời gian.

Ex: She has been writing all the morning.

-Khác với HTHT: đề cập đến sự ảnh hưởng của hành động gây ra cho chủ ngữ (hành động đó có thể đã hoặc chưa kết thúc)

-Đề cập đến khoảng thời gian ngắn, thời điểm gần hiện tại.

-Ex: They have been playing soccer for an hour.
[TBODY] [/TBODY]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom