Văn 7 Phân biệt thành ngữ và tục ngữ

Lạc Thưw

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười hai 2020
115
200
21
TP Hồ Chí Minh
AT Production

Diệp Hạ Bạch

Cựu TMod Anh
HV CLB Địa lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
732
2,508
306
Thái Bình
Muốn biết hãy hỏi :D
Phân biệt thành ngữ và tục ngữ ở 2 phương diện:
- Cấu tạo
+ Hình thức
+ Nội dung
- Chức năng

Cảm ơn ạ.
* Thành ngữ < Kiến thức trong sách giáo khoa >
- Cấu tạo : là một loại cụm từ có cấu tạo cố định,biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
+ Hình thức : Thành ngữ ngắn gọn,hàm súc mang tính biểu cảm , tính hình tượng cao
+ Nội dung : Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ ,so sánh,...
- Chức năng : THành ngữ có thể làm vị ngữ,chủ ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ,cụm động từ...
* Tục ngữ :
- Cấu tạo : là những câu nói hoàn chỉnh nhằm đúc kết tri thức cũng như kinh nghiệm của nhân dân
+ Hình thức : ngắn gọn , có vần ,các vế luôn đối xứng với nhau cả về hình thức lẫn nội dung.Đặc biệt tục ngữ thường giàu hình ảnh ,lập luận chặt ché
+ Nội dung :thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc. < Nguồn : Wikipedia >
 

Lạc Thưw

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười hai 2020
115
200
21
TP Hồ Chí Minh
AT Production
* Thành ngữ < Kiến thức trong sách giáo khoa >
- Cấu tạo : là một loại cụm từ có cấu tạo cố định,biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
+ Hình thức : Thành ngữ ngắn gọn,hàm súc mang tính biểu cảm , tính hình tượng cao
+ Nội dung : Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ ,so sánh,...
- Chức năng : THành ngữ có thể làm vị ngữ,chủ ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ,cụm động từ...
* Tục ngữ :
- Cấu tạo : là những câu nói hoàn chỉnh nhằm đúc kết tri thức cũng như kinh nghiệm của nhân dân
+ Hình thức : ngắn gọn , có vần ,các vế luôn đối xứng với nhau cả về hình thức lẫn nội dung.Đặc biệt tục ngữ thường giàu hình ảnh ,lập luận chặt ché
+ Nội dung :thường phản ánh những kinh nghiệm về lao động sản xuất, ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội, hoặc thể hiện triết lý dân gian của dân tộc. < Nguồn : Wikipedia >
Còn chức năng của tục ngữ là gì ạ?
 
Top Bottom