Phải chăng thế hệ teen Việt đang quay lại thời... đồ đá????

N

ngoisaotim

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phải chăng thế hệ teen Việt đang quay lại thời

Tức là quay lại thời viết "chữ tượng hình" ý! Hok tin mời mọi người xem cái này!

Trong thời gian vừa qua, một số báo chí ở trong nước đề cập đến một loại ngôn ngữ mà ta tạm gọi là ngôn ngữ @. Cũng phải nói ngôn ngữ này khá đa dạng, ban đầu sử dụng qua chat, rồi sử dụng tại các diễn đàn và dần lan sang blog (ấy là chưa nói đến ngôn ngữ được đem ra áp dụng ngay vào đời sống hàng ngày đấy nhá).

Ngôn ngữ @
Trong các ngôn ngữ trên, có lẽ ngôn ngữ blog là một thứ ngôn ngữ biến dạng nhất, thay đổi từng chi tiết của các chữ cái Việt. Ví dụ:
- Chu’ d4~ x3m bl0g cu4 nh0? N4`i chu4, e0` p3’ n4y` hoj* bj d4ng’ y3u (dịch là: chú đã xem blog của nhỏ này chưa, èo bé này hơi bị đáng yêu).
- 4nh o? da^y giu*a~ d0‘ng -do*j‘ la.c l0ng~... ng0n’g ch0*‘ aj -da~ ba0 la^n‘ fu. ba.c... Ha^n ngu*o*i‘ Kja Nhu*ng Sa0 L0n‘g H0k the^?.. A^n Tjn‘h Naj‘ Tho^y Hen. Nhau Kiep’ Kha’c...M0^ng Hem Tha‘nh th0^y -Danh‘ Que^n –Dj (dịch là: Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc, hận người kia nhưng sao lòng không thể, ân tình này thôi hẹn nhau kiếp khác, mộng không thành thôi đành quên đi).

...

Để đọc và hiểu được ngôn ngữ của thế hệ @, chắc một số bạn sẽ rất vất vả, khi phải vận dụng toàn bộ khối óc để tưởng tượng, suy ngẫm, phân tích sâu xa, suy luận... Các chữ cái trong tiếng Việt đã được 9X sử dụng thay thế bằng con số và chữ khác, ví như hình dáng của chữ A trông hơi giống số 4, chữ E với số 3, chữ I thay bằng J... (Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại đây)

Nhưng các bạn đừng tưởng thế là đã hết... Nhầm to... Đấy là chuyện của năm 2007 trở về trước, còn năm nay, 2008 rồi, 9X đã cải tiến... và... cho ra đời một loại ngôn ngữ @ version 2 hay còn gọi là...

Mật mã @


.....vCl]`])iF_µ`/v\µº]\[' ]\[º]'.......!!!!

(º' ]\[†|µ]\[(¬? ])]F_µ` †† |Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†' †Pvµº(' ])(. 3º]~ (Cl]' v]F_]\[~ (Cl]\[† |? ]<†|] ])º' ])]F_]\[~ PvCl v\/Cl' †|ºCl]\[` †|Clº? , v\/Cl' ]) F_]º ]<†|]F_]\[' PvF_ ]_Cl]v[` †µº]\[(¬? §F_~ (º' 1 ]v[º]' †]]\[†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ]\[Cl]v[ (µ]\[(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl]\[(¬~ ††|º]` (¬]Cl]\[ \v/Cl' ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl]\[~ ]\[(¬µ¥]\[ \/º]' ])] F_µ` ]\[Cl¥`.]\[†|µ]\[(¬ /v\º] ††|µ' (†|Cl]\[(¬~ 3Clº (¬]º` "3Cl]\[(¬` ]º†|Cl]\[(¬?" (Cl~.]\[†|µ]\[(¬~ ]<†|º' ]<†|Cl]\[,(µ]\[(¬`(µ(,] \[†|~ 3] \v/Cl]\[,])Clµ ]<†|º~,/v\Cl†' ]\[]F_/v\` †]]\[ ,]\[†|~ ]_º †ºCl]\[ , /v\Cl†' /v\Cl†' vCl` (µº]' (µ]\[(¬` ]_Cl` ]\[†|~ (¬]º† ] \[µº(' /v\Cl†' ]_Cl` ]\[†|µ]\[(¬~ ])]F_µ` ]_µº]\[ (¬Cl]\[' ]_]F_]\[` vº]' /v\º]~ (º]\[ ]\[(¬µº]`.(º' Cl] ])º' ]\[º]' PvCl]\[(¬` "(†|]? ] <†|] ]\[Clº` 3Cl]\[ ])Clµ ]<†|º? ])F_]\[' 99% ††|]` ]_µ(' ])º' 3Cl]\[ §F_~ ])º]\[' ]\[†|Cl]\[ ])( 1% ]\[]F_/v\` †|Cl]\[†| ]º†|µ(' vCl' /v\º]' †|]F_µ? ])( (¬]Cl' †Pv] ])](†|' ††|µ( ºF (µº( §º]\[(¬'.(† |Cl]\[(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ]\[(¬†|]F_† ]\[(¬Cl~ ])F_]\[']\[†|µ vCl¥?


]\[(¬Cl¥ ]_µ(' ]\[Cl¥' ])Cl¥ PvF_ (Cl/v\? ††|Cl¥' /v\]]\[†|` 3Cl†' ]_µ( , ¥F_µ' ])µº]',††|]F_µ' 3Cl]\[? ]_]]\[†|~ ]<†|] ]<†|º]\[(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ ]\[†|µ ]\[(¬µº]` ]<†|Cl('.


PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_]\[ (Cl]\[†| ])F_~ Cl]\[ µ]~ F_/v\,]_º ]_Cl]\[(¬' (†|º F_/v\ /v\º] ] \[(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º]\[` 3]F_†' \/]F_†' F_]\[†Pv¥,†Cl†' (Cl? ]\[] F_/v\` †]]\[ PvF_ ])F_µ` ])Cl† \/Clº` ]\[†|µ]\[(¬~ F_]\[†Pv¥ ]\[†|µ † †|F_' ]\[Cl¥`....

(º' ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ † PvCl]\[†|' /v\Cl† F_/v\ (Cl]\[(¬` ><Cl (Cl]\[(¬` †º†'.

])Cl~ ])F_]\[' ]_µ(' ]<† |F_]º' ]_º]\[(¬` ]_Cl] (†|Cl]\[(¬?...

(Cl]' §µ¥ ]\[(¬†|]~ "]<† |] F_/v\ (Cl]\[(¬` (¬Cl]\[` (¬µ]~ Cl]\[†|,††|]` Cl]\[†| §F_~ (Cl]\[(¬` ]_Cl/v\` ]<†|º~ F_/v\ †|º]\[" (µ' ])Cl]\[` \/Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl] \[(¬ ]\[(¬º` \/µ(. \/F_` †]]\[†|` (Cl/v\ (¬]µCl~ 2 ])µCl' ,PvF_ (Cl/v\~ ††|Cl¥' /v\]]\[†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ]\[(¬' ])Cl]\[(¬' ])F_~ ])F_]\[' \/º]' F_/v\.

PvF_ §º PvCl]\[(¬` PvF_ (Cl]\[(¬` ]µ F_/v\ ††|]` F_/v\ §F_~ ]\[(¬†|]~ PvF_ ††|µº]\[(¬ †|Cl] F_/v\.§º ]_Cl/v\'.††|Cl† §µ PvCl†' §º.

PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v\` § Clº?????\/Cl` 3]F_†' ])F_]\[' 3Clº (¬]º` PvF_ /v\º]' ])º]\[' ]\[†|Cl] \[ ])(

1% ]\[]F_/v\` ††|Cl]\[†| ]º †|µ(' ]<]Cl

....†|Cl¥ ]_Cl` (µ' "])Cl] \[†|' (µº(" \/º] §º ]º†|Cl]\[...?????????Ối trời, nhìn kiểu này thì cứ phải gọi là siêu mật mã. Nếu ai chưa biết thì đọc thử đoạn "dịch" này đi:

...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát... Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc... mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy?
Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.
Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.
Đã đến lúc khép lòng lại chăng
Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.
Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.
Phải làm sao??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia.
Hay là cứ "đánh cược" với số phận??????

Đỡ được không??? Không biết sau bao lâu nữa thì OnlyU và các bạn không thể đọc được con em mình viết cái gì với cái xu hướng biến dạng kiểu này nữa.
Bạn nào cung cấp được bảng chữ cái này hoặc chỉ nguyên tắc của "mật mã" không?

Nguồn: www.ngoisaoblog.com
 
  • Like
Reactions: Lăng Sóc
S

soundful

úi giừi ưi ! cái chi như ri ! cứ như lôn về thời Alịck Sơn Đắc Lộ í ! éc éc pó tay
 
A

arxenlupin

cái này đem dạy trong mấy trường mật mã của ta thì mỹ cũng chào thua sớm
 
L

liknight_kamihame

Herrrr, Cái này phải nói mình viết ra không ai hiểu.... đưa cho người ta đọc cũng chả bik ai hay => Kiểu chữ mới dành cho quốc gia mới có một thế hệ mới...... " teen " VNese
 
S

small_fire

ặc, chắc tui già rồi. đọc mà chẳng hiểu j hết trơn. có ai bày tui cách dịch mật mã trên dc không?
 
S

shinichi5692

kiểu chữ cuối cùng của chj ấn tượng đoá.
có thể dạy em cách viết mật mã như thế hok?
 
T

thanhhai12a2

Học trước mấy cái đó đi, sau vô HV Kĩ Thuật Mật Mã học cho đỡ vất :D
 
T

thanhhai12a2

Đọc chữ kiểu đó là cả một nghệ thuật
Còn tôi được sinh ra để chứng tỏ rằng không phải ai cũng là nghệ sĩ :D
 
D

duongbg

thanhhai12a2 said:
Đọc chữ kiểu đó là cả một nghệ thuật
Còn tôi được sinh ra để chứng tỏ rằng không phải ai cũng là nghệ sĩ :D
Nếu bạn đủ trình để đọc hết đoạn văn đó thì "không có gì là khó tưởng tượng" nữa rồi !
 
T

thanhhai12a2

Uh thì lẽ ra là thế
Nhưng tất nhiên là mình không đủ trình
thế bạn có đọc được không?
 
D

duongbg

thanhhai12a2 said:
Uh thì lẽ ra là thế
Nhưng tất nhiên là mình không đủ trình
thế bạn có đọc được không?
Khổ nỗi, mình chả hiểu nó là cái gì nữa thì nói gì đến đọc hay xem......
Người viết là họa sĩ
Người không đọc được là người bình thường
Còn người đọc được chắc là ..............người viết ! :D
 
T

thanhhai12a2

ai bảo thế
người không đọc được chắc là ....... người có vấn đề về thị giác
còn mình, mình đọc được đấy chứ
phải cái mình ....... không hiểu thôi :D
 
H

hacxanh

đôi khi cần có mật mã để người khác ko thể hiểu nổi(chỉ những người được phép hiểu sẽ hiểu thui) vì bi giờ nhìu người thích tò mò chuyện người khác-->dùng mật mã thì đố ai tò mò nhá(có muốn cũng ko được i' chứ)
 
Top Bottom