Hóa pH của dung dịch acid yếu

nhannhdk4

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng tám 2020
1
0
1
19
Bình Định
THPT Nguyễn Hồng Đạo

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
trộn 15 ml dd CH3COONa 0.030M với 30 ml dd HCOONa 0.15 M. Tính pH dd thu được. Biết pKa(CH3COOH)= 4,76 và pKa (HCOOH) = 3,75
Giải giúp mik vs tks
Sau khi trộn ta có
C(CH3COONa)= 0.01M
C HCOONa= 0.1 M
Đánh giá bỏ qua phân ly OH- của nước nhé
Ta có các cân bằng quyết định pH là
[tex]CH3COO^{-} + H_{2}O \leftrightharpoons CH3COOH + OH^{-}[/tex]
[tex]HCOO^{-} +H2O \leftrightharpoons HCOOH + OH^{-}[/tex]
Theo cb thì ta thấy [OH-] = [CH3COOH] + [HCOOH]
[tex][OH^{-}] = \frac{[CH3COO^{-}].kb1}{OH^{-}}+\frac{[HCOO^{-}].Kb2}{[OH^{-}]}[/tex]
[tex]=\frac{C(CH3COO^{-}).Kb1}{Kb1+[OH^{-}]} +\frac{C(HCOO^{-}).Kb2}{Kb2+[OH^{-}]}[/tex]
Đến đây em chỉ cần thay số vào để tính nồng độ cân bằng của OH trừ thôi nhé
Kb= kw/ka
Nếu em muốn tính chính xác hoàn toàn thì có thể thêm phân ly của H2O vào và tính như trên.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Pbthuy

Học sinh mới
21 Tháng chín 2023
1
0
1
17
Ninh Bình
Sau khi trộn ta có
C(CH3COONa)= 0.01M
C HCOONa= 0.1 M
Đánh giá bỏ qua phân ly OH- của nước nhé
Ta có các cân bằng quyết định pH là
[tex]CH3COO^{-} + H_{2}O \leftrightharpoons CH3COOH + OH^{-}[/tex]
[tex]HCOO^{-} +H2O \leftrightharpoons HCOOH + OH^{-}[/tex]
Theo cb thì ta thấy [OH-] = [CH3COOH] + [HCOOH]
[tex][OH^{-}] = \frac{[CH3COO^{-}].kb1}{OH^{-}}+\frac{[HCOO^{-}].Kb2}{[OH^{-}]}[/tex]
[tex]=\frac{C(CH3COO^{-}).Kb1}{Kb1+[OH^{-}]} +\frac{C(HCOO^{-}).Kb2}{Kb2+[OH^{-}]}[/tex]
Đến đây em chỉ cần thay số vào để tính nồng độ cân bằng của OH trừ thôi nhé
Kb= kw/ka
Nếu em muốn tính chính xác hoàn toàn thì có thể thêm phân ly của H2O vào và tính như trên.
Tính rõ nồng độ sau khi trộn ra được không ạ?
 
Top Bottom