Hóa pH của dung dịch acid yếu

nhannhdk4

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng tám 2020
1
0
1
18
Bình Định
THPT Nguyễn Hồng Đạo

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,739
584
Nghệ An
.
trộn 15 ml dd CH3COONa 0.030M với 30 ml dd HCOONa 0.15 M. Tính pH dd thu được. Biết pKa(CH3COOH)= 4,76 và pKa (HCOOH) = 3,75
Giải giúp mik vs tks
Sau khi trộn ta có
C(CH3COONa)= 0.01M
C HCOONa= 0.1 M
Đánh giá bỏ qua phân ly OH- của nước nhé
Ta có các cân bằng quyết định pH là
[tex]CH3COO^{-} + H_{2}O \leftrightharpoons CH3COOH + OH^{-}[/tex]
[tex]HCOO^{-} +H2O \leftrightharpoons HCOOH + OH^{-}[/tex]
Theo cb thì ta thấy [OH-] = [CH3COOH] + [HCOOH]
[tex][OH^{-}] = \frac{[CH3COO^{-}].kb1}{OH^{-}}+\frac{[HCOO^{-}].Kb2}{[OH^{-}]}[/tex]
[tex]=\frac{C(CH3COO^{-}).Kb1}{Kb1+[OH^{-}]} +\frac{C(HCOO^{-}).Kb2}{Kb2+[OH^{-}]}[/tex]
Đến đây em chỉ cần thay số vào để tính nồng độ cân bằng của OH trừ thôi nhé
Kb= kw/ka
Nếu em muốn tính chính xác hoàn toàn thì có thể thêm phân ly của H2O vào và tính như trên.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom