English THCS Passive voice

nguyenminhchinh329

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2022
148
111
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải thích giúp e với ạ
12. "Homer is in jail for smoking marijuana".
"He ___ that it was against the law".
a. is telling b. was told
c. Told d. tells
13. "The maintenance people didn't remove the chairs from the ballroom".
"Don't worry. They ___ them before the dance begins".
a. will have been moved c. were moved
b. will have moved d. moved
14. Gold ___ in California in the nineteenth century.
a. was discovered
b. has been discovered
c. was discover
d. they discovered
15. ___ that military spending is extremely high.
a. We are felt b. It feels
c. It is felt d. We feel that it is
16. All planes ___ before departure.
a. Will checked
b. will has checked
c. will be checked
d. will been checked
17. Katherine ___ at Bob's house every night this week.
a. has been eaten
b. has eating
c. is being eating
d. has been eating
18. "Where did you get these old dresses?".
"We ___ them in the old trunk"
a. were found b. finding
c. found d.have been found
19. "What happened to the old mail carrier?"
"He ___ to a new neighborhood to work".
a. has sent b. was send
c. was sent d. sent
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,013
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
12 B
13 B
14. B
15. C
16. C
17. D
18. C
19. B
Em tham khảo kiến thức câu bị động và các thì cơ bản nhé:
 
  • Like
Reactions: nguyenminhchinh329

nguyenminhchinh329

Học sinh
Thành viên
14 Tháng hai 2022
148
111
21
@ng.htrang2004 sao c14 lại ko dùng bd đc vậy chị e thấy từ gold ko thực hiện hd tìm thấy
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,013
1,174
18
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
View previous replies…

Tannie0903

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2021
1,168
1,172
166
19
Nghệ An
Top Bottom