oxit sắt???

V

voldemort.wb

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thân các bạn trong diên đàn!
uhm` thực sự những bài oxit sắt đang hành hạ mình và mình chưa tìn thấy lối ra. học thầy không tày học bạn mà... mình muốn hỏi các bạn trong diễn đàn 1 bài nho nhỏ như thế này nha. Nếu bài dễ quá thì đừng cười nha. Bài như thế này.
1) 1,368g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng hết với dug dịch HCl(các phản ửng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp 2 muối, trong đó khối lượng FeCl2 là 1,143g. DD Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
2) Hòa tan hết 2,32g hh X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó tỉ lệ khối lượng FeO và Fe2O3 là 9:20 trong 200ml dd HCl 1M thu được dd Y. dd Y có thể hào tan tối đa bao nhiêu gam Fe
3) cho 11,36 g hh gồm Feo, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dd hNO3 loãng dư thu được 1,344l khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. dd X có thể hòa tan tối đa 12,88g Fe. Só mol HNO3 trong dd đầu là?
4) Cho 4,64g hh A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (nFeO = nFe2O3) hòa tan hoàn toàn trong V lít dd H2SO4 0,2 mol và HCl 0,6M đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết v có giá trị là?
Hy vọng các bạn hãy trả lời 1 cách đầy đủ và giải thích cặn kẽ giúp mình tý nha. Mình xin chân thành cám ơn.
ak` với lại phương pháp làm bài này là sử dụng pt ion rút gọn hay là bảo toàn e thế. làm cách nào để giải 1 cách nhanh nhất đỡ tồn thời gian nhất. các bạn hãy cho mình 1 ít kinh nghiệm nha.
 
V

voldemort.wb

bài mình hỏi khó quá ak` sao không ai trả lời thế. với lại có ạ sử dụng thuần thục phương pháp quy đổi thì chỉ cho mình với.
 
I

inmyclass

ta conHCl=0,2mol
ta co ptpu
FeO+2HCl=FeCl2+H2O
a 2a
Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O
b 6b
Fe3O4+8HCl=2FeCl3+FeCl2+4H2O
c 8c
2FeCl3+Fe=3FeCl2
6b+8c 3b+4c
kho that
 
K

khanhthien92

Cau 1:Fe3O4 la hon hop cua FeO va Fe2O3. Nen hon hop X chinh la hon hop cua FeO va Fe2O3.
nFeO=a ; nFe2O3=b
FeO + 2HCl = FeCl2
a
Fe2O3 +6 HCl = 2FeCl3
b
Co he phuong trinh
72a +160b=1.3
a=0.009->b=0.0045
2FeCl3 + Cu-> CuCl2 + 2FeCl2
0.0045
-> mCu= 0.288
 
Last edited by a moderator:
P

pk_ngocanh

Thân các bạn trong diên đàn!
uhm` thực sự những bài oxit sắt đang hành hạ mình và mình chưa tìn thấy lối ra. học thầy không tày học bạn mà... mình muốn hỏi các bạn trong diễn đàn 1 bài nho nhỏ như thế này nha. Nếu bài dễ quá thì đừng cười nha. Bài như thế này.

3) cho 11,36 g hh gồm Feo, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dd hNO3 loãng dư thu được 1,344l khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. dd X có thể hòa tan tối đa 12,88g Fe. Só mol HNO3 trong dd đầu là?

.
cộng với HNO3 loãng dư => ra hết [TEX]Fe^{3+}[/TEX]
[TEX]2Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3Fe^{+2} [/TEX]
[TEX]n_{Fe} = 0.23 mol[/TEX]
=> n_Fe3+ = 0.46 mol
bạn tính số mol HNO3 dựa vào số mol nguyên tử Nito trong HNO3 ý !
nHNO3 = n_NO + 3n_Fe3+ ( số mol Nito trong Fe(NO3)3 ý ) = 0.46*3+0.06= 1.44mol
 
P

pk_ngocanh

4) Cho 4,64g hh A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (nFeO = nFe2O3) hòa tan hoàn toàn trong V lít dd H2SO4 0,2 mol và HCl 0,6M đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết v có giá trị là?
cái bài này Fe3O4 dc viết dưới dạng FeO.Fe2O3
lại có hỗn hợp có FeO và Fe2O3 với tỉ lệ mol bằng nhau nên coi như hỗn hợp chỉ có FeO và Fe2O3 , bạn lập hệ pt 2 ẩn 2 Pt ra ___(72a+160b=4.64 và a=b) tính dc số môl mỗi cái là 0.02 mol
xong roi` bạn viết pt FeO và Fe2O3 với H+ ra
bạn tính dc tổng số mol H+
sau đó thấy rằng V l dd H2SO4 0,2 Mvà HCl 0,6M thì số mol H+ là 1M từ đó làm ra đáp án
 
V

vanculete

Háy tham gia học nhóm online ngay từ bây giờ để tận hưởn cảm gác của sự sẻ chia
 
Last edited by a moderator:
V

vanculete

Thân các bạn trong diên đàn!
uhm` thực sự những bài oxit sắt đang hành hạ mình và mình chưa tìn thấy lối ra. học thầy không tày học bạn mà... mình muốn hỏi các bạn trong diễn đàn 1 bài nho nhỏ như thế này nha. Nếu bài dễ quá thì đừng cười nha. Bài như thế này.
1) 1,368g hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng hết với dug dịch HCl(các phản ửng xảy ra hoàn toàn thu được dd Y, cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp 2 muối, trong đó khối lượng FeCl2 là 1,143g. DD Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu
2) Hòa tan hết 2,32g hh X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong đó tỉ lệ khối lượng FeO và Fe2O3 là 9:20 trong 200ml dd HCl 1M thu được dd Y. dd Y có thể hào tan tối đa bao nhiêu gam Fe
3) cho 11,36 g hh gồm Feo, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dd hNO3 loãng dư thu được 1,344l khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. dd X có thể hòa tan tối đa 12,88g Fe. Só mol HNO3 trong dd đầu là?
4) Cho 4,64g hh A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (nFeO = nFe2O3) hòa tan hoàn toàn trong V lít dd H2SO4 0,2 mol và HCl 0,6M đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết v có giá trị là?
Hy vọng các bạn hãy trả lời 1 cách đầy đủ và giải thích cặn kẽ giúp mình tý nha. Mình xin chân thành cám ơn.
ak` với lại phương pháp làm bài này là sử dụng pt ion rút gọn hay là bảo toàn e thế. làm cách nào để giải 1 cách nhanh nhất đỡ tồn thời gian nhất. các bạn hãy cho mình 1 ít kinh nghiệm nha.
TRƯỚC KHI ĐƯA RA BÍ QUYẾT MÌNH XIN ĐƯỢC GIẢI BÀI
4>Ta tính nhanh được nFe0=nFe203=4,64/(72+160)=0.02
n0= 0.02+0.02*3=0.08
nH=2n0=0.16
Vaxit đã dùng là : 0.16 /(0.2*2+0.6)=0.16(l)
V axit lấy dư 20% là : 0.16+0.16*0.2=0.192(l)
2>nFe0:nFe203=1:1 =>nFe0=nFe203=2.32/(72+160)=0.01
n0=0.01+0.01*3=0.04
nHCl=0.04*2=0.08
nHCl cho=o.2 =>nHCl dư =0.2-0.08=0.12
nFe có thể bị hoà tan = 0.12/2 + 0.02/2 =0.07 =>mFe=3.92(g)
1>nFe(2+)= 1,143/(56+71) = 0.009
nFe(3+)=(2)* (1,368-0.009*72)/(160)=0.009
mCu bị hoà tan =0.009/2 *64 =0.288(g)
3> cậu thử xem lại đề bài đi .
đây là một bài giải chi tiết . mình sẽ chỉ P2 cho cậu vào một dịp tới
 
Top Bottom