oxit kim loại săt phản ứng với axit

vu linh vũ

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2017
268
154
51
20
Hà Tĩnh
THCS Phúc Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe , Fe2O3, FeCO3 tác dụng vừa đủ với 750ml dung dịch HCl thấy thoát ra hỗn hợp khí A có tỷ khối đối với H2 là 15 và dung dịch B . cô cạn dung dịch B thu được 51,55 g muối khan
a, tính %m mỗi chất có trong hỗn hợp X
b, tính CM dung dịch HCl đã dùng
c, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B , lọc lấy kết tủa rồi đem nung nóng trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc m gam chất rắn . xác định giá trị của m
giải hộ đi , cảm ơn nhé . chiều phải nộp rồi;);););)
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,334
4,730
559
Nghệ An
.
cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe , Fe2O3, FeCO3 tác dụng vừa đủ với 750ml dung dịch HCl thấy thoát ra hỗn hợp khí A có tỷ khối đối với H2 là 15 và dung dịch B . cô cạn dung dịch B thu được 51,55 g muối khan
a, tính %m mỗi chất có trong hỗn hợp X
b, tính CM dung dịch HCl đã dùng
c, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B , lọc lấy kết tủa rồi đem nung nóng trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc m gam chất rắn . xác định giá trị của m
Fe+ 2HCl-------> FeCl2+ H2
a_____2a_________a______a
Fe2O3+ 6HCl--------> 2FeCl3+ 3H2O
b_______6b__________2b
feCO3+2 HCl-----> FeCl2+ H2O+ CO2
c_______2c__________c__________c
gọi a,b. c là nFe, Fe2O3, FeCO3 có trong hh
mhh =30,4 g
=> 56a+160b +116c = 30,4 g (**)
hỗn hợp khí A có tỷ khối đối với H2 là 15
=> ( 2a+ 60c)/(a+c) =15*2 =30
=>2a = c
=> 2a- c =0 (**)
cô cạn dung dịch B thu được 51,55 g muối khan
=> 127a+162,5*2b+127c =51, 55 g (***)
từ (*),(**),(***) =>a =0,05 mol
b= 0,1 nol
c= 0,1 mol
=> m mỗi chất => %m
b//
nHCl =2a+6b + 2c = 0,9 mol
=> cM HCl =0,9/ 0,75 =1,2M
c//
bạn tự viết pt nha.
bảo toàn nguyên tố Fe =>nFe ( hh ban đầu ) =0,05+ 0,1*2+ 0,1 = 0,35 mol
=> nFe2O3 = 0,35/2 =0,175 mol
=> m= 0,175*160=28g
 

vu linh vũ

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2017
268
154
51
20
Hà Tĩnh
THCS Phúc Lộc
ân cảm ơn bạn
Fe+ 2HCl-------> FeCl2+ H2
a_____2a_________a______a
Fe2O3+ 6HCl--------> 2FeCl3+ 3H2O
b_______6b__________2b
feCO3+2 HCl-----> FeCl2+ H2O+ CO2
c_______2c__________c__________c
gọi a,b. c là nFe, Fe2O3, FeCO3 có trong hh
mhh =30,4 g
=> 56a+160b +116c = 30,4 g (**)
hỗn hợp khí A có tỷ khối đối với H2 là 15
=> ( 2a+ 60c)/(a+c) =15*2 =30
=>2a = c
=> 2a- c =0 (**)
cô cạn dung dịch B thu được 51,55 g muối khan
=> 127a+162,5*2b+127c =51, 55 g (***)
từ (*),(**),(***) =>a =0,05 mol
b= 0,1 nol
c= 0,1 mol
=> m mỗi chất => %m
b//
nHCl =2a+6b + 2c = 0,9 mol
=> cM HCl =0,9/ 0,75 =1,2M
c//
bạn tự viết pt nha.
bảo toàn nguyên tố Fe =>nFe ( hh ban đầu ) =0,05+ 0,1*2+ 0,1 = 0,35 mol
=> nFe2O3 = 0,35/2 =0,175 mol
=> m= 0,175*160=28g
 
Top Bottom