Toán 8 [Ôn thi HKI] Hình học 8

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
Lavander_tháng_Mộta) Pytago [imath]BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=10(cm)[/imath]
Hệ thức lượng trong tam giác [imath]AH=\dfrac{AB.AC}{BC}=4,8(cm)[/imath]
b) tứ giác EAHF có 3 góc vuông nên là hcn do đó EF=AH=4.8(cm) (2 đường chéo bằng nhau)
c) theo tính chất đường trung tuyến cạnh huyền EM=BM=HM suy ra tam giác MEH cân tại M nên [imath]\widehat{MEH}=\widehat{MHE}[/imath] (1)
Gọi O là giao điểum của AH và EF
Tam giác OEH cân tại O nên [imath]\widehat{OEH}=\widehat{OHE}[/imath] (2)
Từ (1) và (2) ta có [imath]\widehat{MEH}+\widehat{OEH}=\widehat{MHE}+\widehat{OHE} \Leftrightarrow \widehat{OEM}=\widehat{OHM}=90^o[/imath]
CMTT ta có [imath]\widehat{OFN}=\widehat{OHN}=90^o[/imath]
Suy ra ME // FN suy ra MEFN là hthang vuông
[imath]S_{MNEF}=\dfrac{1}{2}.(EM+FN).AH=\dfrac{1}{2}.(HM+HN).AH=\dfrac{BC}{4}.AH=12 (cm^2)[/imath]
 
Top Bottom