Toán 8 [Ôn thi HKI] Hình học 8 _4_

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
gọi a và b là 2 chiều dài chiều rộng của mảnh vườn (x;y>0)
ta có x+2y=15
Diện tích mảnh vườn [imath]S=xy=(15-2y)y=-2y^2+15y=-(\sqrt{2}y-\dfrac{15}{2\sqrt{2}})^2+\dfrac{225}{8}\leq \dfrac{225}{8}[/imath]
Dấu bằng xảy ra khi y=3,75 ; x=7,5
 
Top Bottom