Vật lí 6 Ôn thi cuối kì I

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thất tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm[tex]^{3}[/tex].
Bài 2: Đổi đơn vị:
a) 50m = ................. dm
b) 2,5km = ................... cm
c) 150cm = .................. m
d) 3,5km = ................. m
e) 30m[tex]^{3}[/tex] = .................... dm[tex]^{3}[/tex]
f) 0,5m[tex]^{3}[/tex] = .................... cm[tex]^{3}[/tex]
g) 25m[tex]^{3}[/tex] = .................... lít
h) 0,05dm[tex]^{3}[/tex] = ..................... ml
i) 2500dm[tex]^{3}[/tex] = ..................... c
:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10:rongcon10
 

NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng chín 2020
714
1,049
146
Nghệ An
A3K101 THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Bài 2: Đổi đơn vị:
a) 50m = 500 dm
b) 2,5km = 250000cm
c) 150cm = 1,5 m
d) 3,5km = 3500 m
e) 30m[tex]^{3}[/tex] =30000 dm[tex]^{3}[/tex]
f) 0,5m[tex]^{3}[/tex] = 500000cm[tex]^{3}[/tex]
g) 25m[tex]^{3}[/tex] = 25000 lít
h) 0,05dm[tex]^{3}[/tex] = 50 ml
i) 2500dm[tex]^{3}[/tex] = 2500000 cc
P/S cc chứ ko phải c nha bạn, 1cc = 1cm³
 
  • Like
Reactions: Hoàng Long AZ

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,577
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
Bài 1: Một cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thất tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm[tex]^{3}[/tex].
Bài 1: Gọi:
+ Khối lượng cốc là: mc (g)
+ Khối lượng nước trong cốc là mn (g)
+ Khối lượng viên sỏi là ms (g)
+ Thể tích hòn sỏi là Vs ([tex]cm^3[/tex] ), khối lượng riêng hòn sỏi là Ds ([tex]g/cm^3[/tex])

Cốc đựng đầy nước có khối lượng tổng cộng 260g => mc + mn = 260 (g)
Thả vào cốc viến sỏi có khối lượng ms = 28,8 (g) thì tổng khối lượng là 276,8 (g) => mc + mn + ms = 276,8
mà mc + mn = 260; ms = 28,8 => mc + mn + ms = 260 + 28,8 = 288,8 g > 276,8 g
=> Đã có 1 lượng nước tràn ra ngoài cốc sau khi thả viên sỏi vào.
Khối lượng nước tràn ra: mn' = 288,8 - 276,8 = 12g
Thể tích nước tràn ra đúng bằng thể tích viên sỏi chiếm chỗ trong nước nên:
V nước = Vs = [tex]\frac{mn'}{Dn}=\frac{12}{1}=12(cm^3)[/tex]
Khối lượng riêng hòn sỏi là:
[tex]Ds=\frac{ms}{Vs}=\frac{28,8}{12}=2,4(g/cm^3)[/tex]
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom