Toán 7 Ôn tập

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
20
Thái Bình
e) Xét [imath]\triangle ANK và \triangle BNI[/imath] có:
[imath]BI=AK(cmt)[/imath]
[imath]\widehat{AKN}=\widehat{NIB}( \triangle OKB=\triangle OIA(g.c.g))[/imath]
[imath]\widehat{KAN}=\widehat{NBI}[/imath] cùng bù với 2 góc bằng nhau là [imath]\widehat{OAI}[/imath] và [imath]\widehat{KBI}[/imath]
[imath]\rightarrow \triangle ANK=\triangle BNI[/imath]
[imath]\triangle NK=NI[/imath]
[imath]\rightarrow \triangle ONK=\triangle ONI(c.c.c)[/imath]
[imath]\rightarrow \widehat{KON}= \widehat{NOI}[/imath]
[imath]\rightarrow[/imath] N thuộc tia phân giác [imath]\widehat{xOy}[/imath]
[imath]\rightarrow N,O,M[/imath] thẳng hàng.
Bạn tham khảo nhaa. Chúc bạn học tốt!!!
 
Top Bottom