Toán 8 Ôn tập

Blacklead Gladys

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng sáu 2021
198
207
61
Hà Nội
thcs phú la
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 4:
1) Bóng của một cột điện DE trên mặt đất có độ dài EF là 1,6 m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt [imath]\mathrm{AB}[/imath] cắm vuông góc vói mặt đất có chiều cao so vớii mặt đất là [imath]1,8 \mathrm{m}[/imath] và có bóng [imath]\mathrm{BC}[/imath] trên mặt đất dài [imath]0,4 \mathrm{m}[/imath]. Tính chiều cao của cột điện.
2) Cho tam giác [imath]\mathrm{ABC}[/imath] vuông tại [imath]\mathrm{A}(\mathrm{AB}<\mathrm{AC})[/imath] đường cao [imath]\mathrm{AH}[/imath]
a) Chứng minh : [imath]\triangle \mathrm{HBA}[/imath] đồng đạng [imath]\triangle \mathrm{ABC}[/imath] và [imath]\mathrm{AB}^{2}=\mathrm{BH} \cdot \mathrm{BC}[/imath]
b) Chứng minh : [imath]\triangle \mathrm{HBA}[/imath] đồng dạng [imath]\triangle \mathrm{HAC}[/imath] và [imath]\mathrm{HA}^{2}=\mathrm{HB} \cdot \mathrm{HC}[/imath].
c) Vẽ [imath]\mathrm{HD}[/imath] vuông góc [imath]\mathrm{AC}[/imath] tại [imath]\mathrm{D}[/imath]. Gọi [imath]\mathrm{M}[/imath] là trung điểm [imath]\mathrm{AB}[/imath]. Đường thẳng [imath]\mathrm{CM}[/imath] cắt [imath]\mathrm{AH}[/imath] và [imath]\mathrm{HD}[/imath] lần lượt tại [imath]\mathrm{I}[/imath] và [imath]\mathrm{K}[/imath]. Chứng minh [imath]\mathrm{KD}=\mathrm{KH}[/imath] và 3 điềm [imath]\mathrm{B} ; \mathrm I;[/imath] [imath]\mathrm{D}[/imath] thẳng hàng.Giup e bài 4 vs ạ . E cảm ơn
 

Attachments

  • 1651493059666.png
    1651493059666.png
    145.9 KB · Đọc: 23
Last edited by a moderator:

Timeless time

Phụ trách nhóm Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng tám 2018
2,588
5,858
596
21
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
Bài 4:
1) Bóng của một cột điện DE trên mặt đất có độ dài EF là 1,6 m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt [imath]\mathrm{AB}[/imath] cắm vuông góc vói mặt đất có chiều cao so vớii mặt đất là [imath]1,8 \mathrm{m}[/imath] và có bóng [imath]\mathrm{BC}[/imath] trên mặt đất dài [imath]0,4 \mathrm{m}[/imath]. Tính chiều cao của cột điện.
2) Cho tam giác [imath]\mathrm{ABC}[/imath] vuông tại [imath]\mathrm{A}(\mathrm{AB}<\mathrm{AC})[/imath] đường cao [imath]\mathrm{AH}[/imath]
a) Chứng minh : [imath]\triangle \mathrm{HBA}[/imath] đồng đạng [imath]\triangle \mathrm{ABC}[/imath] và [imath]\mathrm{AB}^{2}=\mathrm{BH} \cdot \mathrm{BC}[/imath]
b) Chứng minh : [imath]\triangle \mathrm{HBA}[/imath] đồng dạng [imath]\triangle \mathrm{HAC}[/imath] và [imath]\mathrm{HA}^{2}=\mathrm{HB} \cdot \mathrm{HC}[/imath].
c) Vẽ [imath]\mathrm{HD}[/imath] vuông góc [imath]\mathrm{AC}[/imath] tại [imath]\mathrm{D}[/imath]. Gọi [imath]\mathrm{M}[/imath] là trung điểm [imath]\mathrm{AB}[/imath]. Đường thẳng [imath]\mathrm{CM}[/imath] cắt [imath]\mathrm{AH}[/imath] và [imath]\mathrm{HD}[/imath] lần lượt tại [imath]\mathrm{I}[/imath] và [imath]\mathrm{K}[/imath]. Chứng minh [imath]\mathrm{KD}=\mathrm{KH}[/imath] và 3 điềm [imath]\mathrm{B} ; \mathrm I;[/imath] [imath]\mathrm{D}[/imath] thẳng hàng.Giup e bài 4 vs ạ . E cảm ơn
Blacklead Gladys
Chị hỗ trợ em câu 1 bài 4 trước nhé

Câu 1: Vì cùng một thời điểm tia nằng mặt trời và mặt đất bằng nhau nên hai tam giác vuông [imath]\triangle DEF[/imath] và [imath]\triangle ABC[/imath] đồng dạng.
[imath]\implies \dfrac{DE}{EF} = \dfrac{AB}{BC} \implies DE = \dfrac{AB \cdot EF}{BC} = \dfrac{1,6 \cdot 1,8}{0,4} = 7,2 \,\, m[/imath]

Có gì không hiểu em hỏi lại nha
Xem thêm: tam giác đồng dạng

@Cáp Ngọc Bảo Phương @HT2k02(Re-kido) @chi254 @vangiang124 mỗi bạn vào giúp em ấy một ý bài 2 giúp chị nhaa
 
  • Like
Reactions: Blacklead Gladys
Top Bottom