Toán 6 Ôn tập

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,704
4,773
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Nhận thấy :
$Ox_1$ cùng với các tia $Ox_2 ; Ox_3 ; Ox_4 ; ... Ox_100$ tạo thành $99$ góc
$Ox_2$ cùng với các tia $ Ox_3 ; Ox_4 ; ... Ox_100$ tạo thành $98$ góc
Tương tự cho đến :
$Ox_99$ cùng với các tia $Ox_100$ tạo thành $1$ góc
Có tất cả số góc là : $1 +2 +3 +4 + ... + 99 = .....$
 
  • Like
Reactions: warm sunset

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111
Cho 90 tia gồm ox2,ox3,...,ox99 nằm giữa ox1 và ox100. Hỏi có bao nhiêu góc được tạo thành?
Có tất cả 90 tia chung gốc.
Mỗi tia tạo với 89 tia còn lại 89 góc
=> 90 tia tạo 90.89= 8010 góc
Mỗi góc lặp 2 lần nên thực tế chỉ có : 8010/2=4005 góc tạo thành
 
Top Bottom