Sử 8 Ôn tập

Cindy An <3

Học sinh
Thành viên
13 Tháng hai 2020
59
118
36
Quảng Ngãi
Trung học Cơ Sở Phổ Ninh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Câu 1: Em có nhận xét gì về những đề nghị cải cách ở Việt Nam giữa cuối thế kỷ XIX
Câu 2: Em có nhận xét gì về nền kinh tế nước ta đầu thế kỷ XX, dưới những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
Câu 3: tình hình xã hội nước ta dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp như thế nào?
 

Cự Giải 2k6

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
836
1,312
151
15
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
1.
- Đáp ứng được phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó.
- Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa chạm đến vấn đề cơ bản là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.

2.
Có biến đổi cả tích cực lẫn tiêu cực nhưng vẫn là nền nông nghiệp lạc hậu, phụ thuộc chặt chẽ vào Pháp.

3.
- Tại nông thôn:
  • Ngày càng nhiều địa chủ đầu hàng Pháp. Một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.
  • Đời sống nông dân cực khổ trăm bề: bị đoạt đất, chịu nhiều thuế, phá sản,...
  • Dù ở nông thôn hay ra thành thị, cuộc sống nông dân vẫn nghèo khổ, không lối thoát.
  • Căm ghét giặc cùng ý thức dân tộc sâu sắc, nông dân tích cực tham gia các phong trào c.hống Pháp.
- Tại thành thị:
  • Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, đô thị ra đời và phát triển ngày càng nhiều, cùng với đó là sự xuất hiện của tầng lớp tư sản.
  • Tiểu tư sản thành thị cũng xuất hiện đông đảo.
  • Công, thương nghiệp phát triển hình thành đội ngũ công nhân, lúc đó có khoảng 10 vạn người.
- Xu hướng cứu nước mới:
Các trí thức Nho học tiến bộ vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản.
 
Top Bottom