Toán 10 Ôn tập

Kar Kar

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2017
63
47
36
19
Nghệ An
Diễn Châu
a.C,D đối xứng qua OM
b.Tính MC theo pytago trong tam giác OCM,CE=2R
c.[tex]\frac{CD^{2}}{2}=2CH^{2}[/tex] rồi dùng pytago
d.HOEF nội tiếp
 
Top Bottom