Hóa 11 Ôn tập pt ion

Huỳnh Dương

Học sinh
Thành viên
15 Tháng bảy 2022
124
116
21
15
Nghệ An
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
718
1,272
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Huỳnh Dương
[imath]n_{CO_2}=0,2[/imath]
[imath]n_{NaOH}[/imath]=0,05
[imath]n_{Ba(OH)_2}[/imath]=0,1
[imath]n_{OH^-}[/imath]=0,25
[imath]\frac{n_{OH}}{n_{CO_2}}=\frac{0,25}{0,2}[/imath]=1,25=k
1<k<2=> Tạo 2 ion [imath]CO_3^{2-}[/imath] (a) và [imath]HCO_3^-[/imath] (b)
a+b=0,2 (BT C)
2a+b=0,25 (BTĐT)
=>a=0,05, b=0,15
BT Ba=>[imath]n_{BaCO_3}[/imath]=0,05=>m=9,85 g
Bạn tham khảo nhé, có gì không hiểu thì hỏi bên dưới chúc bạn học tốt !
 

Huỳnh Dương

Học sinh
Thành viên
15 Tháng bảy 2022
124
116
21
15
Nghệ An
@Huỳnh Dương
[imath]n_{CO_2}=0,2[/imath]
[imath]n_{NaOH}[/imath]=0,05
[imath]n_{Ba(OH)_2}[/imath]=0,1
[imath]n_{OH^-}[/imath]=0,25
[imath]\frac{n_{OH}}{n_{CO_2}}=\frac{0,25}{0,2}[/imath]=1,25=k
1<k<2=> Tạo 2 ion [imath]CO_3^{2-}[/imath] (a) và [imath]HCO_3^-[/imath] (b)
a+b=0,2 (BT C)
2a+b=0,25 (BTĐT)
=>a=0,05, b=0,15
BT Ba=>[imath]n_{BaCO_3}[/imath]=0,05=>m=9,85 g
Bạn tham khảo nhé, có gì không hiểu thì hỏi bên dưới chúc bạn học tốt !
Myfriend_FPTViết giúp e pt phản ứng được ko ạ. Em cảm ơn
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
718
1,272
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Viết giúp e pt phản ứng được ko ạ. Em cảm ơn
Huỳnh DươngPhương trình như này phải không bạn hay pt ion ?(tại mình có thấy tiêu đề là ôn tập pt ion) :>
[imath]Ba(OH)_2+CO_2 \rightarrow BaCO_3 + H_2O[/imath]
[imath]2NaOH+CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O[/imath]
[imath]Na_2CO_3+CO_2+H_2O \rightarrow 2NaHCO_3[/imath]
[imath]BaCO_3+CO_2+H_2O \rightarrow Ba(HCO_3)_2[/imath]
 
Top Bottom