Toán 6 Ôn tập phần phân số

Bảo Linh _Vũ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười 2020
106
156
46
17
Nam Định
THPT Nguyễn Khuyến
giúp mình với:
4/9.(5/7+2/5)-4/9
Mình tính mãi mà mỗi lần lại ra kết quả khác nhau

[tex]\frac{4}{9}\times (\frac{5}{7}+\frac{2}{5})-\frac{4}{9}[/tex]
[tex]= \frac{4}{9}\times \frac{5\times 5+2\times 7}{35}-\frac{4}{9}[/tex]
[tex]=\frac{4}{9}\times \frac{25+14}{35}-\frac{4}{9}[/tex]
[tex]= \frac{4}{9}\times \frac{39}{35}-\frac{4}{9}[/tex]
[tex]=\frac{4}{9}\times (\frac{39}{35}-1)[/tex]
[tex]=\frac{4}{9}\times \frac{39-35}{35}[/tex]
[tex]= \frac{4}{9}\times \frac{4}{35}[/tex]
[tex]= \frac{16}{315}[/tex]

cậu tham khảo nhá
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,661
996
Nam Định
In the sky
giúp mình với:
4/9.(5/7+2/5)-4/9
Mình tính mãi mà mỗi lần lại ra kết quả khác nhau
[tex]\frac{4}{9}.(\frac{5}{7}+\frac{2}{5})-\frac{4}{9}=\frac{4}{9}.\frac{39}{35}-\frac{4}{9}=\frac{52}{105}-\frac{4}{9}=\frac{16}{315}[/tex]
 
Top Bottom