Ôn tập hè hình 8

Thảo luận trong 'Hình học' bắt đầu bởi thutrang2302, 2 Tháng sáu 2013.

Lượt xem: 945

 1. thutrang2302

  thutrang2302 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  Bài 1:
  Cho tam giác ABC. Góc A = 90 độ. AB = 6cm, AC = 8cm. Đường cao AH
  a. CMR: [TEX]AB^2[/TEX] = BH.BC
  b. Tính BC, BH
  c. Vẽ tr.tuyến AM của tam giác ABC. Từ M kẻ MD vuôg góc AB, ME vuôg góc AC. Tính diện tích tứ giác HMED?

  Bài 2:
  Cho tam giác ABC. Điểm D trên cạnh AB. Kẻ đường thẳng qua D // BC và cắt AC tại E, cắt đường thẳng qua C song song với AB tại G. BG cắt AC tại H. Qua H kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại I
  a. CMR: DA. EG = DB. DE
  b. CMR: [TEX]HC^2[/TEX] = HE.HA
  c. CMR: [TEX]\frac{1}{HI}[/TEX] = [TEX]\frac{1}{AB}[/TEX] +[TEX]\frac{1}{CG}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2013
 2. kool_boy_98

  kool_boy_98 Guest

  Hình bạn tự vẽ.
  a) Xét $\Delta ABC$ và $\Delta HBA$ có:
  $\widehat{CBA}=\widehat{AHB}=90^o$
  $\hat{B}$ chung
  \Rightarrow $\Delta ABC$ đồng dạng với $\Delta HBA$
  \Rightarrow $\frac{AB}{HB}=\frac{BC}{AB}$
  \Rightarrow $AB^2=HB.BC$
  b) Theo Pytago có: $BC=10 (cm)$
  Vì $AB^2=HB.BC (cmt)$ \Rightarrow $BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{6^2}{10}=3,6 (cm)$
  c) Có : ED là đường trung bình $\Delta ABC$ (cái này bạn tự CM thêm nhé)
  \Rightarrow $ED=CM$, $ED//CM$
  \Rightarrow $EDMC$ là hình bình hành
  Kẻ EK vuông góc với CM
  \Rightarrow $S_{EDMC}=EK.CM$
  Xét $\Delta ECM$ và $\Delta KEM$ có:
  $\hat{M}$ chung
  $\widehat{CEM}=\widehat{EKM}=90^o$
  \Rightarrow $\Delta ECM$ đồng dạng với $\Delta KEM$
  \Rightarrow $\frac{EK}{CE}=\frac{EM}{CM}$
  \Rightarrow $EK=\frac{EM.CE}{CM}$
  Có: $EM=AD=\frac{1}{2}AB=3 (cm)$
  $CE=\frac{1}{2}CA=4 (cm)$
  $CM=\frac{1}{2}CB=5 (cm)$
  Thay số vào tính đuợc: $EK=2,4 (cm)$

  Có: $MH=MB-HB=1,4 (cm)$
  $S_{HMED}=\frac{(MH+ED).EK}{2}=\frac{(1,4+5).2,4}{2}=7,68 (cm^2)$
   
 3. eunhyuk_0330

  eunhyuk_0330 Guest

  Bài 2:
  a) Do $AD//CG$ ( gt)
  \Rightarrow $\Delta AED\sim\Delta CEG$
  \Rightarrow $\dfrac{AD}{CG}$ = $\dfrac{DE}{EG}$ = $\dfrac{AE}{EC}$
  $\Delta ABC$ có $DE//BC$
  \Rightarrow $\dfrac{AE}{EC}$ = $\dfrac{DA}{DB}$
  \Rightarrow $\dfrac{DE}{EG}$ = $\dfrac{DA}{DB}$
  \Rightarrow DA.EG = DB.DE
  b) Do $EG//BC$ (gt)
  \Rightarrow $\dfrac{HE}{HC}$ = $\dfrac{HG}{HB}$
  Do $CG//AB$ (gt)
  \Rightarrow $\dfrac{HG}{HB}$ = $\dfrac{HC}{HA}$
  \Rightarrow $\dfrac{HE}{HC}$ = $\dfrac{HC}{HA}$
  \Rightarrow $HC^2$ = HE.HA
  c) Do $HI//AB$ (gt)
  \Rightarrow $\dfrac{HI}{AB}$ = $\dfrac{CI}{CB}$
  Do $HI//CG$
  \Rightarrow $\dfrac{HI}{CG}$ = $\dfrac{BI}{CB}$
  \Rightarrow $\dfrac{HI}{AB}$ + $\dfrac{HI}{CG}$ = $\dfrac{CI}{CB}$ + $\dfrac{BI}{CB}$ = $\dfrac{CB}{CB}$ = 1
  \Rightarrow $\dfrac{HI}{AB}$ . $\dfrac{1}{HI}$ + $\dfrac{HI}{CG}$ . $\dfrac{1}{HI}$ = 1. $\dfrac{1}{HI}$
  \Rightarrow $\dfrac{1}{HI}$ = $\dfrac{1}{AB}$ + $\dfrac{1}{CG}$ (đpc/m)
   

CHIA SẺ TRANG NÀY