ôn tập điện trở

prince123lam@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng ba 2015
205
2
94
Đà Nẵng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài tập: Điện trở suất của đồng là 1,7. 10-8 (m, của nhôm là 2,8.10-8 (m.Nếu thay một dây tải điện bằng đồng , tiết diện 2cm2 bằng dây nhôm, thì dây nhôm phải có tiết diện bao nhiêu? khối lượng đường dây giảm đi bao nhiêu lần. (D đồng=8900kg/m3, D nhôm= 2700kg/m3).
 

Bi Bin'ss

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
13
2
6
19
Điện trở của dây dẫn: R=p1.l/S1=p2.l/S2=1,7.10^-8 .l/2.10^-4=2,8.10^-8.l/S2 <=> S2=3,29
Khối lượng giảm đi :
m1/m2=(l.S1.D1)/(l.S2.D2)=2 (lần)Yociexp108nn._.ym
 
Last edited:

duclk

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
25 Tháng tư 2010
211
163
131
Độ dài của đồng và nhôm là như nhau, và để cùng điện trở
Công thức của điện trở [tex]R = \rho \frac{l}{S}[/tex] từ đây ta có [tex]l = \frac{S.R}{\rho }[/tex]. Đồng có diện tích là [tex]S_{1}[/tex] và nhôm có diện tích là [tex]S_{2}[/tex]
Từ đây ta se có [tex]\frac{S_{1}.R}{\rho_{1 }} = \frac{S_{2}.R}{\rho_{2} }[/tex] Lúc này ta sẽ tính được diện tích của dây nhôm.
Công thức tính khối lượng [tex]m = D.V = D.l.s[/tex] lúc này ta lập tỉ lệ [tex]\frac{m_{1}}{m_{2}}[/tex] sẽ biết khối lượng tăng hay giảm
 
Top Bottom