Ôn tập câu bị động

Trần Minh Chiêm578

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng ba 2018
99
162
71
18
Bắc Giang
Trung học Cơ sở Yên Mỹ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

II. Chuyển các câu sau sang câu bị động
1. Mary types letters in the office.
2. His father will help you tomorrow.
3. Science and technology have completely changed human life.
4. Peter broke this bottle.
5. They are learning English in the room.
6. Nothing can change my mind.
7. No one had told me about it.
8. I don’t know her telephone number
9. My students will bring the children home.
10. They sent me a present last week.

III. Rewrite the sentences so that it means the same as the first one.
1. They have just introduced a new style of jeans in our clothes shop.
--> A new style of jeans ………………
2. We will meet him at the station.
-> He...........................................................................................................
3. This boy broke my window yesterday.
-->My window...................................................................................
4. They use cars and trucks to carry food to market.
--> Cars and trucks.............................................................
5. They have already finished their work as requested.
-->Their work................................................................
6. The storm destroyed the town completely.
-> The town...................................................................................
7. They built their house last year.
-> Their house..............................................................................................
8.The sold the house at the end of the road.
-> The house.................................................................................
mn giúp e với
 

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
II. Chuyển các câu sau sang câu bị động
1. Mary types letters in the office.
2. His father will help you tomorrow.
3. Science and technology have completely changed human life.
4. Peter broke this bottle.
5. They are learning English in the room.
6. Nothing can change my mind.
7. No one had told me about it.
8. I don’t know her telephone number
9. My students will bring the children home.
10. They sent me a present last week.

III. Rewrite the sentences so that it means the same as the first one.
1. They have just introduced a new style of jeans in our clothes shop.
--> A new style of jeans ………………
2. We will meet him at the station.
-> He...........................................................................................................
3. This boy broke my window yesterday.
-->My window...................................................................................
4. They use cars and trucks to carry food to market.
--> Cars and trucks.............................................................
5. They have already finished their work as requested.
-->Their work................................................................
6. The storm destroyed the town completely.
-> The town...................................................................................
7. They built their house last year.
-> Their house..............................................................................................
8.The sold the house at the end of the road.
-> The house.................................................................................
mn giúp e với
1. Letters is typed in the office by Mary.
2. You will be helped by his father tomorrow.
3. Human life were completely changed by science and technology/
4. This bottle is broken by Peter.
5. English are being learnt in the room.
6. My mind can't be changed.
7. I hadn't been told about it.
8. Her telephone number isn't known by me.
9. The children home will be brought by my students.
10 A present was sent me last week.
1.has just been introduced in our clothes shop.
2.will be met at the station.
3.was broken by this boy yesterday
4.are used to carry food to market.
5. have already been finished as requested.
6.was destroyed completely by the storm.
7. was built last year.
8. at the end of the road was sold by them.
 

huong.nguyenthanh80@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2019
202
136
36
17
Hà Nội
THCS Cao Bá Quát
II. Chuyển các câu sau sang câu bị động
1. Mary types letters in the office. -> Letters are typed in the office by Mary.
2. His father will help you tomorrow. -> You will be helped by his father tomorrow.
3. Science and technology have completely changed human life. -> The human life has completely been changed with science and technology.
4. Peter broke this bottle. -> This bottle was broken by Peter.
5. They are learning English in the room. -> English is being learnt in the room.
6. Nothing can change my mind. -> My mind can't be changed.
7. No one had told me about it. -> I hadn't been told about it.
8. I don’t know her telephone number -> Her telephone number isn't known.
9. My students will bring the children home. -> The children will be brought home by my students.
10. They sent me a present last week. -> I was sent a present last week.

III. Rewrite the sentences so that it means the same as the first one.
1. They have just introduced a new style of jeans in our clothes shop.
--> A new style of jeans has just been introduced in our clothes shop.
2. We will meet him at the station.
-> He will be met at the station.
3. This boy broke my window yesterday.
-->My window was broken by this boy yesterday.
4. They use cars and trucks to carry food to market.
--> Cars and trucks are used to carry food to market.
5. They have already finished their work as requested.
-->Their work have already been finished as requested.
6. The storm destroyed the town completely.
-> The town was destroyed completely by the storm.
7. They built their house last year.
-> Their house was built last year.
8.The sold the house at the end of the road.
-> The house at the end of the road was sold by them.
mn giúp e với
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
1. Letters is typed in the office by Mary.
2. You will be helped by his father tomorrow.
3. Human life were completely changed by science and technology/
4. This bottle is broken by Peter.
5. English are being learnt in the room.
6. My mind can't be changed.
7. I hadn't been told about it.
8. Her telephone number isn't known by me.
9. The children home will be brought by my students.
10 A present was sent me last week.
1.has just been introduced in our clothes shop.
2.will be met at the station.
3.was broken by this boy yesterday
4.are used to carry food to market.
5. have already been finished as requested.
6.was destroyed completely by the storm.
7. was built last year.
8. at the end of the road was sold by them.
1. Letters are typed in the office by Mary.
2. You will be helped by his father tomorrow.
3. Human life was completely changed by science and technology/
4. This bottle is broken by Peter.
5. English is being learnt in the room.
6. My mind can't be changed.
7. I hadn't been told about it.
8. Her telephone number isn't known by me.
9. The children's homes will be brought by my students.
10 A present was sent to me last week.
1. has just been introduced to our clothes shop.
2.will be met at the station.
3.was broken by this boy yesterday
4.are used to carry food to the market.
5. have already been finished as requested.
6.was destroyed completely by the storm.
7. was built last year.
8. at the end of the road was sold by them.
Có chút....
Bạn xem có ổn không nhé, ý kiến thôi
 
Top Bottom