ôn dịch, thuốc lá

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
20
Đắk Lắk
Tình trạng hút thuốc lá.
- Tác hại của thuốc lá.
- So sánh nước ta và nước ngoài về tình trạng này.
- Biện pháp và lời kễu gọi.
 
Top Bottom