Ôi hóa học=)))

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
287
380
81
16
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
Last edited:

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,043
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
287
380
81
16
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
View previous replies…

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,043
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
anh học được mỗi toán lý, inh thì năm nay a không học
Nguyễn Đình TrườngAnh giỏi zậy ạ =))
Chỉ em Sinh đi anh , chính ra Hóa là em ngu nhất vì em đến nỗi để bàng tuần hoàn nguyên tố hóa học ở đầu giường để em thuộc thoi ạ . Sáng mai cô kiểm tra bài cũ coi như là em k thuộc , may hôm đó cô k gọi em hong thì em bị ăn đòn từ cô lâu r ạ =))
 

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
287
380
81
16
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
Anh giỏi zậy ạ =))
Chỉ em Sinh đi anh , chính ra Hóa là em ngu nhất vì em đến nỗi để bàng tuần hoàn nguyên tố hóa học ở đầu giường để em thuộc thoi ạ . Sáng mai cô kiểm tra bài cũ coi như là em k thuộc , may hôm đó cô k gọi em hong thì em bị ăn đòn từ cô lâu r ạ =))
Ngọcc Anhh YumerinnA không học sinh em à =))))
Năm nay theo chường trình mới thì lớp chuyên lí không cần học Sinh.
 
Top Bottom