English THCS Odd one word out

Trần Duy Anh

Học sinh
Thành viên
29 Tháng mười một 2019
111
37
36
Hà Nam
THCS Tiến Thắng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Question 1
A. decide
B. communicate
C. instruct
D. mention
Question 2
A. broken
B. spoken
C. written
D. compiled
Question 3
A. heads
B. gestures
C. fingers
D. faces
Question 4
A. the mostly
B. most of
C. most
D. the most
Question 5
A. Other
B. One another
C. Another
D. Others
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
18
Thái Bình
THCS
Question 1
A. decide
B. communicate
C. instruct
D. mention
Question 2
A. broken
B. spoken
C. written
D. compiled
Question 3
A. heads
B. gestures
C. fingers
D. faces
Question 4
A. the mostly
B. most of
C. most
D. the most
Question 5
A. Other
B. One another
C. Another
D. Others

Question 1(Trọng âm)A. decideB. communicateC. instructD. mention
Question 2(3 từ đầu là V bất quy tắc)A. brokenB. spokenC. writtenD. compiled
Question 3( từ khác loại)A. heads: đầuB. gestures: cử chỉ
điệu bộ
C. fingers: ngón tayD. faces: mặt
Question 4 ( từ khác loại)A. the mostly(adv) hầu hết,
chủ yếu
B. most of
(+N xác định)
phần lớn, đa số
C. most
(đại từ)+N không xác định
: phần lớn
D. the most: ADJ so
sánh hơn nhất
Question 5(câu này chị nghĩ B hoặc D)A. Other +N số nhiều
: vài cái khác
B. One another
(dùng cho 3 người
trở lên): lẫn nhau
C. Another + N số ít
: 1 cái khác
D. Others
= other+Nsố nhiều
[TBODY] [/TBODY]
 
  • Like
Reactions: Trần Duy Anh
Top Bottom