Địa 12 Nơi post các đề thi, đề kiểm tra

T

thuylona

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn nào có đề thi, đề kiểm tra thì post tại topic này cho mọi người cùng tham khảo nhé. :)>-


Lưu ý :

_ Cần viết rõ dạng bài : 15phút , 1 tiết ,...

_ Chú ý post bài theo đúng quy định của diễn đàn


Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức !
 
V

volongkhung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ - LỚP 12
TỔ ĐỊA LÍ HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2010-2011
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 20 tháng 12 năm 2010

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm)
Câu 1 (4điểm)
a. Nêu đặc điểm đai nhiệt đới gió mùa chân núi của nước ta. (2điểm)
b. Vì sao lũ quét những năm gần đây ở nước ta có xu hướng gia tăng? Chúng ta cần phải có những giải pháp nào để phòng và chống thiên tai đó hiệu quả nhất? (2điểm)
Câu 2 là một câu vẻ biểu đồ 3 điểmII. PHẦN RIÊNG (3điểm)
Câu 3
Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu cơ bản nào? Theo em, thành tựu nào có ý nghĩa to lớn nhất? Vì sao?
HẾT
Các bạn làm thử nhé :D
 
Last edited by a moderator:
B

boboiboydiatran

ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013
------------------------------
Môn: ĐỊA LÍ
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 01 trang

Câu I (2,0 điểm)
1. Trình bày sự giống và khác nhau giữa gió mùa với gió địa phương (gió biển và gió đất).
2. Tại sao ở các nước đang phát triển cần phải điều chỉnh quá trình đô thị hoá cho phù hợp ?
Câu II (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Nêu đặc điểm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.
2. Trình bày hướng địa hình chính và ảnh hưởng của nó đến khí hậu nước ta.
Câu III (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
1. Giải thích vì sao khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương ?
2. Nhận xét biểu đồ khí hậu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để rút ra đặc điểm cơ bản của khí hậu nước ta.
Câu IV (2,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam
Năm _______GDP (nghìn tỉ đồng)
2000 _______441,6
2005________839,2
2007_________1143,7
2008__________1477,7

 Nguồn: Niên giám thống kê - 2008, NXB Thống kê, trang 74
1. Tính tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta qua các năm (lấy năm 2000 = 100%).
2. Vẽ đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta qua các năm. Nhận xét và giải thích.
Câu V (2,0 điểm)
1. Trình bày ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
2. Việc mở rộng hội nhập quốc tế và khu vực đã tác động đến kinh tế nước ta như thế nào ?
------------------Hết------------------
 
Top Bottom