Văn 11 Nội dung chính của tác phẩm "Thương vợ"

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
xác định thể loại?
phương thức biểu đạt?
phong cách chức năng ngôn ngữ?
nội dung chính?
  • Thể loại: Thơ thất ngôn bát cú đường luật.
  • Phương thức biểu đạt: Biểu cảm. (Mình cứ nghĩ là tự sự cơ nhưng đọc lại thì vẫn nghiêng về biểu cảm.)
  • Phong cách chức năng ngôn ngữ: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
  • Nội dung: Nguyễn Khuyến viết bài thơ dành cho người vợ để nói lên tình cảm yêu thương, quý trọng thể hiện qua việc ghi lại một cách chân thực hình ảnh người vợ tần tảo, giàu đức hi sinh.
Tham khảo nhé!
 
Top Bottom