English THCS Nối câu

L

linhlovely2002

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nối các câu trả lời ở cột bên phải tương ứng với các lời mời ở cột bên trái.
1
Would you like to see a film tonight?
2
Will you take a walk with me?
3
It’s just only 8:00 p.m. Would you like to come over for a drink?
Yes, I’d love to. Walking is very good for our health.
Yeah, why not?
Sure. What time?
a
 
Last edited by a moderator:
K

kute2linh

1
Would you like to see a film tonight?
2
Will you take a walk with me?
3
It’s just only 8:00 p.m. Would you like to come over for a drink?

a
Yes, I’d love to. Walking is very good for our health.
b
Yeah, why not?
c
Sure. What time?


-> 1c
2a
3b
 
Top Bottom