English THCS Nối câu

L

linhlovely2002

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Nối các câu trả lời ở cột bên phải tương ứng với các lời mời ở cột bên trái.
1
Would you like to see a film tonight?
2
Will you take a walk with me?
3
It’s just only 8:00 p.m. Would you like to come over for a drink?
Yes, I’d love to. Walking is very good for our health.
Yeah, why not?
Sure. What time?
a
 
Last edited by a moderator:
K

kute2linh

1
Would you like to see a film tonight?
2
Will you take a walk with me?
3
It’s just only 8:00 p.m. Would you like to come over for a drink?

a
Yes, I’d love to. Walking is very good for our health.
b
Yeah, why not?
c
Sure. What time?


-> 1c
2a
3b
 
Top Bottom