[NLVH]Văn chương và khoa học

L

lan_phuong_000

Bạn thử nghĩ xem, giữa một kẻ cầm trên tay ống nghiệm và một kẻ cầm trên tay cây bút thì họ có thể tranh luận những gì? Theo tôi đó là: Cách đánh giá một tác phẩm? Nhà khoa học thường thiên về những lập luận sắc bén, chứng cứ rõ ràng, thông tin chính xác, với họ cái cốt lõi của vấn đề mới là quan trọng. Còn nhà văn ư? Họ đanh giá cao cái "tôi" của tác giả, những lời văn gọt dũa, sáng tạo, những thứ li kì, biến hóa đôi khi đến vô lí lại được họ coi trọng. Và họ cứ thế mải miết tranh luận hòng tìm được cách đánh giá đúng đắng nhất để rồi phải tóm lại ai cũng có lí, văn học là nhân học, mà nhân học lại đi liền với thực tiễn, ta không thể tách rời chúng và một tác phẩm hay là một tác phẩm đáp ứng được cả hai tiêu chí trên.
Tôi nhớ có ai đó từng nói, văn học sinh ra từ thực tiễn và chính văn học sáng tạo ra thực tiễn.
 
Top Bottom