Sử 9 Nhiệm vụ chiến lược và vị trí của cách mạng Việt Nam

thaithanhqluong13@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng bảy 2019
55
11
11
Last edited by a moderator:

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Nêu rõ nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt nam, nhiệm vụ và vị trí của cách mạng mỗi miền bác, nam thời kỳ 1954-1975? (Bài 28)
- Nhiệm vụ cách mạng của từng miền và nhiệm vụ chung của cả nước là Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
- Miền Nam đấu tranh chính trị phát triển lên " Đồng khởi" (59-60) , chiến tranh giải phóng ( từ giữa năm 61)
- Miền Bắc: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam
 
Top Bottom