Văn 10 Nhàn

ngo69415

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
31
30
6
Hà Nam

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,151
2,219
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
Một mai / một cuốc, / một cần câu (2/2/3)
Thơ thẩn dầu ai / vui thú nào (4/3)
Cách ngắt nhịp 2/2/3
[tex]\rightarrow[/tex]sự sáng tạo so với thơ Đường luật
[tex]\rightarrow[/tex]sự đủng đỉnh, ung dung, nhàn tản của Nguyễn Bỉnh Khiêm​
Điệp số từ "một"
[tex]\rightarrow[/tex]cho thấy vật dụng lao động đã sẵn sàng và con người cũng đã sẵn sàng cho cs lao động tay chân
[tex]\rightarrow[/tex]thể hiện rõ sự đủng đỉnh, khoan thai, tự tại của chủ thể trữ tình
[tex]\rightarrow[/tex]nhấn số ít như hàm chứa trong đó cả sự giản dị. NBK ko ao ước j hơn, chỉ vừa đủ​
Danh từ:
"mai, cuốc, cần câu": những công cụ của nhà nông
"ai": chỉ mn trong xã hội nói chung[tex]\rightarrow[/tex] " dầu ai vui thú nào": kệ đời, dù ai có thú vui j cũng mặc​
 
Top Bottom