Nhận biết các dung dịch

M

minhquan9909

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có 2 ống nghiệm một ống đựng Na2SO4, một ống đựng Na2CO3. Chỉ dùng một hóa chất trong số các hóa chất sau:dung dịch HCl,dung dịch BaCl2,dung dịch NaHSO4,dung dịch NaHSO3,dung dịch AlCl3,khí SO3, khí Cl2 thì số hóa chất có thể nhận biết được 2 dung dịch trên = ? (đáp án là 4).Nhờ các bạn giải thích chi tiết hộ mình.
 
G

girlbuon10594

Có 2 ống nghiệm một ống đựng Na2SO4, một ống đựng Na2CO3. Chỉ dùng một hóa chất trong số các hóa chất sau:dung dịch HCl,dung dịch BaCl2,dung dịch NaHSO4,dung dịch NaHSO3,dung dịch AlCl3,khí SO3, khí Cl2 thì số hóa chất có thể nhận biết được 2 dung dịch trên = ? (đáp án là 4).Nhờ các bạn giải thích chi tiết hộ mình.

~~> Gợi ý (theo ý kiến cá nhân của tớ):

4 hóa chất có thể nhận biết được 2 dung dịch trên là: [TEX]HCl; NaHSO_4; AlCl_3; Cl_2[/TEX]

Tớ chỉ viết mấy ptr mà có hiện tượng thôi nhé

[TEX]H^++CO_3^{2-}\to CO_2+H_2O[/TEX]

[TEX]2HSO_4^-+CO_3^{2- \to 2SO_4^{2-}+CO_2+H_2O[/TEX]

[TEX]2AlCl_3+3Na_2CO_3+3H_2O \to Al(OH)_3 +3CO_2+6NaCl[/TEX]

[TEX]Na_2CO_3+Cl_2 \to NaCl+NaClO+CO_2[/TEX]
 
T

tam.levan81

Có 2 ống nghiệm một ống đựng Na2SO4, một ống đựng Na2CO3. Chỉ dùng một hóa chất trong số các hóa chất sau:dung dịch HCl,dung dịch BaCl2,dung dịch NaHSO4,dung dịch NaHSO3,dung dịch AlCl3,khí SO3, khí Cl2 thì số hóa chất có thể nhận biết được 2 dung dịch trên = ? (đáp án là 4).Nhờ các bạn giải thích chi tiết hộ mình.

~~> Gợi ý (theo ý kiến cá nhân của tớ):

4 hóa chất có thể nhận biết được 2 dung dịch trên là: [TEX]HCl; NaHSO_4; AlCl_3; Cl_2[/TEX]

Tớ chỉ viết mấy ptr mà có hiện tượng thôi nhé

[TEX]H^++CO_3^{2-}\to CO_2+H_2O[/TEX]

[TEX]2HSO_4^-+CO_3^{2- \to 2SO_4^{2-}+CO_2+H_2O[/TEX]

[TEX]2AlCl_3+3Na_2CO_3+3H_2O \to Al(OH)_3 +3CO_2+6NaCl[/TEX]

[TEX]Na_2CO_3+Cl_2 \to NaCl+NaClO+CO_2[/TEX]
Theo mình thì khí SO3 khi sục vào dung dịch thì sẽ sinh ra axit và khi đó sẽ tác dụng được với Na2CO3. còn chú ý nữa là HClO là axit yếu, yếu hơn cả H2CO3 đó bạn.
 
Last edited by a moderator:
M

minhquan9909

bạn ơi, theo SGK lớp 11(Nâng cao) trang 132 thì NaClO + CO2 + H2O --> NaHCO3 + HClO
vậy thì sao có khí được bạn?
Mình nghĩ khi cho khí Cl2 vào 2 dung dịch thì ở dung dịch Na2CO3 có hiện tượng là: khí Cl2 tan
 
Top Bottom