Hóa Nguyên tử

Đỗ Linh Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng bảy 2016
2
0
71
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giúp em với
1. kim loại cr có cấu trúc tinh thể với phần rỗng trong tinh thể chiếm 32%. khối lượng riêng của cr là 7,19g/cm3.tính bán kính nguyên tử cr biết khối lượng cr là 52u
2. coi nguyên từ F lài hình cầu có đường kính 10^-10. hạt nhân cũng là 1 hình cầu có đường kính 10^-14
a.khối lượng một nguyên tử F tính theo g là bao nhiêu
b. tính khối lượng riêng cảu nguyên tử F và hạt nhân F.nhận xét kết quả thu được
c.tính tỉ số thể tích của toàn nguyên tử F so với thể tích của hạt nhân nguyên tử F
3.bán kình nguyên tử của H xấp xỉ 0,53 ăngtơrông còn bán kính proton là 1,5.10^15m. cho rằng cả nguyên tử H và hạt nhân có dạng hình cầu .tính tỉ lệ thể tích của nguyên tử so với tỉ lệ thể tích cảu hạt nhân nguyên tử
4. 1 hợp chất M tạo từ ion X+ và Y2- mỗi ion đều do 5 nguyên tố tạo nên .tổng số hại p của X+ là 11,của Y2- là 48. Xác định CTPT của M.gọi tên M
5. trong anion (AB3)2- có 30p.trong nguyênt ử A cũng như B có số
p=n .Xác định A,B
6.phân tử MX3 có tổng số các hạt là 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. số hạt mang điện trong nguyên tử M nhỏ hơn số hạt trong nguyên tử X là 8.XÁc định MX3
7. một hợp chất X được tạo ra từ 2 ion M2+ và X-.các ion được tạo ra từ các nguyên tử tương ứng .trong phân tử X có tổng số hạt là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 40. số khối của M2+ lớn hơn số khối của X- là 21. tôngt số hạt trong M2+ lớn hơn số khối trong X2- là 2 lần .Xác định X
 

thupham22011998

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng năm 2013
3,880
77
291
26
Hà Nam
6.phân tử MX3 có tổng số các hạt là 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. số hạt mang điện trong nguyên tử M nhỏ hơn số hạt trong nguyên tử X là 8.XÁc định MX3

[tex]\left\{\begin{matrix} 2p_M+n_M+(2p_X+n_X).3=196 \\ 2p_M+(2p_X).3-n_M-3nX=60 \\ 2p_M+8=2p_X \end{matrix}\right.[/tex]

Giải hệ -->$p_M=13, p_X=17$

-->AlCl3
 
  • Like
Reactions: Đỗ Linh Đan
Top Bottom