Toán 6 Nguyen ly Dirichlet

cauuttapiu

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng chín 2022
17
13
6
Hải Dương
trong 1 mã vùng có số thuê bao là A=8*9*9*9*9*9=472392 số thuê bao
số mã vùng ít nhất để đảm bảo cho 84 triệu máy điện thoại mỗi máy 1 số thuê bao là [imath]\dfrac{84000000}{472392}=177,82[/imath]
vậy cần ít nhất 178 mã vùng để ...
 
Top Bottom