Toán 6 nguyên lý dirichlet

kling

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng ba 2022
1
1
6
13
Hà Nội

2712-0-3

Cựu TMod Toán
Thành viên
5 Tháng bảy 2021
1,065
1,729
206
Bắc Ninh
THPT đợi thi
Cho 50 số nguyên dương khác nhau, giá trị mỗi số không vượt quá 96. Chứng minh rằng luôn tìm được 2 số mà hiệu của 2 số đó bằng 3
klingTa chia 96 số từ 1 đến 96 thành 48 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 số sao cho chúng cách nhau 3 đơn vị.
Nhóm 1 : 1,4
Nhóm 2: 2,5
Nhóm 3: 3, 6
Nhóm 4: 7,10
.....
Nhóm 48: 93,48
Khi đó 50 số vào 48 nhóm, tồn tại nhóm có 2 số. Chính 2 số đó cách nhau 3 đơn vị thỏa mãn dpcm

Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức tổ hợp ở :
 
Top Bottom