ngữ văn 5

H

huck

1 Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nói về hoạt động của em và các bạn lớp em ở trường ;);););)

Gợi ý nhé;):
-Mở đoạn: Giới thiệu em và các bạn của em ở trường, giới thiệu một buổi học của em ở trường.
-Thân đoạn: Nêu các hoạt động của em và các bạn ở trường (trong giờ học: chăm chú nghe giảng, ghi chép bài, hăng hái phát biểu xây dựng bài,...;giờ ra chơi: em đọc truyện, có bạn chơi nhảy dây, có bạn chơi đá cầu,...).
Chú ý: khi tả, e có thể tả ngoại hình rồi tả hoạt động, cũng có thể kết hợp tả ngoại hình lẫn hoạt động nhưng phải chú trọng tả hoạt động là nội dung chính của bài.
-Kết đoạn: nêu cảm nghĩ của em về một buổi học ở trường.
Chúc e làm bài tốt nhé!;)
 
Top Bottom