[Ngữ văn 4]

K

kimphuong43kd

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Tìm thêm một tiếng để tạo từ chứa các tiếng cùng vần ăn hoặc ăng :
M : phẳng ......... ---> phẳng lặng
bằng ..........
............ vẳng
khăng ...........
phăng .............
........... lặng
........... chặn
săn .............
........... tăn
2. Điền vào chỗ trống tiếng chứa tr hay ch để hoàn chỉnh đoạn thơ :
Thăm thẳm ........... xanh lộng đáy hồ
Mùi hoa thiên lí thoảng ........... thu
Con cò bay lả ............ câu hát
Giấc ......... say dài nhịp võng ru.
3. Giải câu đố sau :
Da đầy mụn đầy rôm
Ruột đầy tôm đầy tép
Dáng khi tròn khi dẹp
Ăn khi ngọt khi chua
Là quả gì ?
(Tìm tên quả có tiếng chứa thanh hỏi hoặc thanh ngã)
giúp em làm bài tập
em cảm ơn nhiều ;);););)
 
Last edited by a moderator:
H

hiensau99

1.

bằng lăng
văng vẳng
khăng khăng
phăng phăng
phẳng lặng
ăn chặn
săn bắn
lăn tăn

2. Thăm thẳm trời xanh , lộng đáy hồ
Mùi hoa thiên lý , thoảng chiều thu
Con cò bay lả , trong câu hát
Giấc trẻ sa dài , nhịp võng ru

3. Quả bưởi
 
T

tvxqfighting

1. Tìm thêm một tiếng để tạo từ chứa các tiếng cùng vần ăn hoặc ăng :
M : phẳng ......... ---> phẳng lặng
bằng phẳng
văng vẳng
khăng khăng
phăng phẳng
phẳng lặng
ngăn chặn
săn bắn
lăn tăn
2. Điền vào chỗ trống tiếng chứa tr hay ch để hoàn chỉnh đoạn thơ :
Thăm thẳm ....trời....... xanh lộng đáy hồ
Mùi hoa thiên lí thoảng ....chiều....... thu
Con cò bay lả .....trong....... câu hát
Giấc ....trẻ..... say dài nhịp võng ru.
3. Giải câu đố sau :
Da đầy mụn đầy rôm
Ruột đầy tôm đầy tép
Dáng khi tròn khi dẹp
Ăn khi ngọt khi chua
Là quả gì ? Quả bưởi
 
T

takyagen_san

1)
Bằng bẵng
văng vẳng
khăng khăng
phăng phẵng
phẳng lặng
ngăn chặn
săn bắn
lăn tăn
2)
thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ
mùi hoa thiên lí thoảng chiều thu
con cò bay lả trong câu hát
giấc trẻ say dài nhịp võng ru
3)
quả bưởi
 
Top Bottom