English THPT Ngữ pháp

Hàn Thiên_Băng

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2017
458
285
119
19
Nghệ An
THPT Thanh Chương 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhờ mọi người kiểm tra ngữ pháp giúp mình với:
Interviewer: Hello! Can we interview you something?
ABC: Oh... OK!
Interviewer: So first, please take a look at this.
A: Please help me send this letter. Thank you!
B: OK!
Hello! You have a letter.
C: Oh! Thank you!
Interviewer: It was a video we made, recreating the process of sending mail by post. How do you feel?
ABC: Ukm... I see it is a long, complicated process, it take a lot of time, there are even letters that can’t find the recipient’s address, leading to the mail not being delivered to the recipient.
Interviewer: Yes. I feel the same way. In the era of technology 4.0 now, there are many smart devices that support communication. So which one do you think is the most useful device that could replace hand mail?
ABC: Ukm... I think it is a smartphone.
Interviewer: Why do you think so?
ABC: Ukm... Because smartphones can both help us communicate far away even in a foreign country, and can carry with us at any time because of its compactness and convenient.
Interviewer: Yes. Smartphones are the most useful, convenient and widely used device now. Thank you for accepting our interview!
 

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Interviewer: Hello! Can we interview you something?
ABC: Oh... OK!
Interviewer: So first, please take a look at this.
A: Please help me send this letter. Thank you!
B: OK!
Hello! You have a letter.
C: Oh! Thank you!
Interviewer: It was a video we made, recreating the process of sending mail by post. How do you feel?
ABC: Ukm... I see it is a long, complicated process, it takes a lot of time, there are even letters that can’t find the recipient’s address, leading to the mail not being delivered to the recipient.
Interviewer: Yes. I feel the same way. In the era of technology 4.0 now, there are many smart devices that support communication. So which one do you think is the most useful device that could replace hand mail?
ABC: Ukm... I think it is a smartphone.
Interviewer: Why do you think so?
ABC: Ukm... Because smartphones can both help us communicate far away even in a foreign country, and can carry with us at any time because of its compactness and convenient.
Interviewer: Yes. Smartphones are the most useful, convenient and widely used device now. Thank you for accepting our interview!
 
  • Like
Reactions: Hàn Thiên_Băng
Top Bottom