Ngoại ngữ Ngữ pháp

Nga Andy

Học sinh
Thành viên
22 Tháng mười 2017
32
19
31
21
Bắc Giang
THPT Lạng Giang số 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

If you see Nisson, ... you mind ... him to get in touch with me?
A.will-reminding B.will-to remind C.would-to remind D.would-reminding
Mk phân vân giữa A và D vì nếu chọn A thì ứng với câu điều kiện, còn nếu chọn D thì là ứng với cấu trúc would you mind +Ving
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
If you see Nisson, ... you mind ... him to get in touch with me?
A.will-reminding B.will-to remind C.would-to remind D.would-reminding
Đây là dạng câu đk loại 0, sử dụng với ý đề nghị. Còn câu đk loại 1 kiểu dự đoán 1 điều có thể xảy ra trong tương lai
Would you mind +V-ing?
=> D
 
Top Bottom