English THCS Nghĩa của từ

C

cunvachip11

bữa ăn tối............................................................................
 
K

khanhlinh2018

Dinner: Bữa ăn tối
Chúc bạn học tốt!;)...................................................................................................
 
C

cyclops_phucle

Dinner

Dinner là bữa ăn tối :) , ngoài ra còn có breakfast là bữa sáng và lunch là bữa trưa.
 
R

ragatila

bữa tối@};-chúc bạn học tốt@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
N

nhanbuithanh

dinner : Bữa ăn tối
\Rightarrow Nếu có câu nào khó bạn có thể tra tư điện hoặc Google dịch ..... okey!
 
N

nom1

tra google dịch, các phần mềm dịch tiếng anh, từ điển,... nghĩa của các từ này cho nhanh
 
S

sonsuboy

để học tốt tiềng anh

Dinner:bữa ăn tối
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
L

lovely_girl2002

Dinner là bữa ăn tối đó bạn.
Những từ cần dịch nghĩa thì bạn chỉ cần lên google dịch sẽ nhanh, gọn, lẹ hơn nhiều đó bạn!!!!
 
L

lovely_girl2002

- Trong tiếng pháp:
Le petit déjener: bữa ăn sáng
Le déjener: bữa ăn trưa
Dinner là bữa ăn tối.
- Trong tiếng anh:
Breakfast là bữa ăn sáng
Luch là bữa ăn trưa
Dinner cũng là bữa ăn tối.

Có gì không biết thì bạn cứ tra google dịch nha.
 
Top Bottom