Sử 9 Nghị quyết đại hội trung ương đảng lần thứ III của đảng đầu năm 1960

Lê Phan Thanh Trúc

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười hai 2019
67
84
36
16
Quảng Nam
THCS Lê Lợi
Last edited by a moderator:

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,491
6,377
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
tại sao nói nghị quyết đại hội trung ương đảng lần thứ III của đảng đầu năm 1960 dã tạo bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam
  • Vì Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra rõ nguyên nhân diễn ta đại hội.
  • Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là một quá trình cải biến cách mạng về mọi mặt, đấu tranh quyết liệt xoay quanh con đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng văn hoá và kỹ thuật, đời sống,... là những gì mà đại hội đã chỉ ra
  • Đã thông qua đường lối của cách mạng sau này
p/s: Chúc bạn học tốt, nếu có gì sai sót mong bạn bỏ qua cho.
 
  • Like
Reactions: anbinhf
Top Bottom