Địa 12 Ngành chăn nuôi.

M

mydoringto

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tỉ trọng của ngành chăn nuôi trong já trị sx nn của nc ta từng bc tăng khá vững chắc.xu hướng nổi bật là đang tiến mạnh lên sx hàng hoá chăn nuôi trang trại theo hướng cn.Các ngành k qua jiết thịt chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong gtrị sx của ngành.
những đk thúc đẩy ptriển chăn nuôi phtá triển là cơ sỏ thức ăn cho chăn nuôi đc đảm bảo tốt hơn nhiều,từ hoa màu đến lthực,đồng cỏ phụ phẩm của ngành thuỷ sản,thức ăn chế biến cn.các dịch vụ về jống thú y đã có nhiều tiến bộ và phtá triển rộng khắp.
tuy nhiên,jông ja súc ja cầm cho năng suất cao vẫn còn ít,clượng chưa cao(nhất là cho yêu cầu xuất khẩu).dịch bệnh hại ja súc ja cầm vẫn còn đang đe doạ lan tràn trên diện rộng.hiệu qảu chăn nuôi chưa thật cao và ổn đinh.
a.chăn nuôi lợn va ja cầm.
lợn và ja cầm là 2 nguồn cung cấp thit chủ yếu,đàn lợn hơn 27 tr con (2005),cung cấp trên 3/4 slượng thịt các loại .Chăn nuôi ja cầm tăng nhanh,tổng đàn trên 250tr con,nhưng do dịch bệnh nên tổng còn 230tr con.chăn nuôi gà cn ptriển mạnh ở các tỉnh jáp tp như hn tp hcm và ở các địaphương chê sbiến thịt.chăn nuôi lợn và ja cầm tập trung nhiều ở đb shồng và cửu long.
-chăn nuôi ja súc ăn cỏ.
+ đàn trâu 2.9 tr con nuôi nhiều ở trung du và miền núi bắc bộ và bắc tbộ.
+đàn bò 5.5 tr con nuôi nhiều ở BTB,NTB,TN,bò sữa ptriển mạnh ở tp HCM,hn...
+dê cừu tăng mạnh năm 2005 là 1.3 tr con.
+
 
Top Bottom