English [NEXT 0.2] Chặng 1 - Lớp C

Status
Không mở trả lời sau này.

Quyenpsgtot2

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2021
208
547
81
12
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ cùng thử sức với dạng bài tiếp theo nhé. Đáp án cho bài tập này sẽ được đăng vào 20h ngày 30/10.
ĐỤC LỖ 1
Sandstone rock formations are the result of natural processes occurring over millions of years. In areas where prehistoric rivers flowed slower or remained stagnant, grains of sand suspended in the water gradually sank to the (1) _______ and accumulated. (2) _______ time, the weight of overlying sand layers compressed the lower layers, (3) _______ them into solid stone. The rivers (4) _______ dried up, and the exposed rock was shaped by wind erosion. At Medicine Rocks, in Montana, stunning sandstone rock formations, (5) _______ as ‘sandstone pillars’, dot the landscape, (6) _______ heights of up to 80 feet. These were used by Native Americans as look-out points for hunting bison. In (7) _______ to their practical value, the pillars also took on metaphysical significance for the tribes, probably on account of their distinctive color and dramatic shapes. Because sandstone is soft enough to carve, (8) _______ strong enough to retain its shape, it has long been favored by sculptors. At Medicine Rocks, the tribespeople were no less creative in using the sandstone pillars as (9) _______ of artistic expression. You can still (10) _______thousands of petroglyphs that were engraved into the stone, including names, line drawings, and odes commemorating historic battles and events.

1.A. sideB. topC. surfaceD. bottom
2.A. OnB. OverC. DuringD. At
3.A. turningB. switchingC. producingD. increasing
4.A. deliberatelyB. accordinglyC. respectivelyD. eventually
5.A. referredB. brandedC. knownD. called
6.A. gainingB. reachingC. touchingD. completing
7.A. additionB. spiteC. considerationD. preference
8.A. yetB. soC. asD. despite
9.A. a routeB. an approachC. a prospectD. a means
10.A. draw upB. see toC. count onD. make out
[TBODY] [/TBODY]
1.b
2.b
3.c
4.d
5.a
6.a
7.a
8.a
9.c
10.c
 

Trúc lamm (12/5)

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2021
22
21
6
18
Cần Thơ
Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ cùng thử sức với dạng bài tiếp theo nhé. Đáp án cho bài tập này sẽ được đăng vào 20h ngày 30/10.
ĐỤC LỖ 1
Sandstone rock formations are the result of natural processes occurring over millions of years. In areas where prehistoric rivers flowed slower or remained stagnant, grains of sand suspended in the water gradually sank to the (1) _______ and accumulated. (2) _______ time, the weight of overlying sand layers compressed the lower layers, (3) _______ them into solid stone. The rivers (4) _______ dried up, and the exposed rock was shaped by wind erosion. At Medicine Rocks, in Montana, stunning sandstone rock formations, (5) _______ as ‘sandstone pillars’, dot the landscape, (6) _______ heights of up to 80 feet. These were used by Native Americans as look-out points for hunting bison. In (7) _______ to their practical value, the pillars also took on metaphysical significance for the tribes, probably on account of their distinctive color and dramatic shapes. Because sandstone is soft enough to carve, (8) _______ strong enough to retain its shape, it has long been favored by sculptors. At Medicine Rocks, the tribespeople were no less creative in using the sandstone pillars as (9) _______ of artistic expression. You can still (10) _______thousands of petroglyphs that were engraved into the stone, including names, line drawings, and odes commemorating historic battles and events.

1.A. sideB. topC. surfaceD. bottom
2.A. OnB. OverC. DuringD. At
3.A. turningB. switchingC. producingD. increasing
4.A. deliberatelyB. accordinglyC. respectivelyD. eventually
5.A. referredB. brandedC. knownD. called
6.A. gainingB. reachingC. touchingD. completing
7.A. additionB. spiteC. considerationD. preference
8.A. yetB. soC. asD. despite
9.A. a routeB. an approachC. a prospectD. a means
10.A. draw upB. see toC. count onD. make out
[TBODY] [/TBODY]
1 b
2 b
3 c
4 d
5 a
6 a
7 a
8 a
9 c
10 c
 

N.H.T♡1703

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười 2019
19
21
21
Hà Nội
THPT LÊ QUÝ ĐÔN-HÀ ĐÔNG
1. D
2. B
3. A
4. D
5. C
6. A
7. A
8. A
9. C
10. B
 
Last edited:

lamegg

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
15
6
6
19
Hà Nội
THPT Nhân Chính
Đáp án đọc hiểu 1
Question 7: The word "features = đặc điểm, đặc tính, một phần của" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet = khía cạnh, một phần của cái gì
B angle
C earmark = đặc điểm phổ biến (ngoài ra còn một số nghĩa khác nhưng mà không liên quan lắm)
D speciality = thứ rất tốt ở một lĩnh vực nào đó/ hiểu biết chuyên sâu​

Em có thắc mắc ở question 7 ạ: em tra từ điển thấy feature là đặc tính, speciality cũng có thể hiểu là đặc tính, đặc trưng ; còn facet là khía cạnh, có vẻ hơi xa nghĩa hơn feature (facet gần nghĩa với aspect hơn ạ)
Screenshot_169.jpg
 
 • Like
Reactions: S I M O

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Em có thắc mắc ở question 7 ạ: em tra từ điển thấy feature là đặc tính, speciality cũng có thể hiểu là đặc tính, đặc trưng ; còn facet là khía cạnh, có vẻ hơi xa nghĩa hơn feature (facet gần nghĩa với aspect hơn ạ)
View attachment 191375
Với thắc mắc của em chị giải thích như nhau, em phải đặt từ feature với nghĩa đoạn văn xem ý nghĩa của nó có gần vs specialty không nhé. Bởi vì nghĩa đoạn văn là công bố những phần mới (nó sẽ kết hợp cùng phần cũ của sản phẩm trở thành một phần của sản phẩm)
Với lại chị tra hai từ điển anh anh là oxford và cambridge từ specialty nó không có nghĩa đặc tính của em nhé.
upload_2021-10-29_16-35-33.png
upload_2021-10-29_16-36-20.png
 

lamegg

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
15
6
6
19
Hà Nội
THPT Nhân Chính
ĐỤC LỖ 1
Sandstone rock formations are the result of natural processes occurring over millions of years. In areas where prehistoric rivers flowed slower or remained stagnant, grains of sand suspended in the water gradually sank to the (1) _______ and accumulated. (2) _______ time, the weight of overlying sand layers compressed the lower layers, (3) _______ them into solid stone. The rivers (4) _______ dried up, and the exposed rock was shaped by wind erosion. At Medicine Rocks, in Montana, stunning sandstone rock formations, (5) _______ as ‘sandstone pillars’, dot the landscape, (6) _______ heights of up to 80 feet. These were used by Native Americans as look-out points for hunting bison. In (7) _______ to their practical value, the pillars also took on metaphysical significance for the tribes, probably on account of their distinctive color and dramatic shapes. Because sandstone is soft enough to carve, (8) _______ strong enough to retain its shape, it has long been favored by sculptors. At Medicine Rocks, the tribespeople were no less creative in using the sandstone pillars as (9) _______ of artistic expression. You can still (10) _______thousands of petroglyphs that were engraved into the stone, including names, line drawings, and odes commemorating historic battles and events.

1.A. sideB. topC. surfaceD. bottom
2.A. OnB. OverC. DuringD. At
3.A. turningB. switchingC. producingD. increasing
4.A. deliberatelyB. accordinglyC. respectivelyD. eventually
5.A. referredB. brandedC. knownD. called
6.A. gainingB. reachingC. touchingD. completing
7.A. additionB. spiteC. considerationD. preference
8.A. yetB. soC. asD. despite
9.A. a routeB. an approachC. a prospectD. a mean (ko phải means)
10.A. draw upB. see toC. count onD. make out
[TBODY] [/TBODY]
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,383
9
4,327
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
D. a mean (ko phải means)
Để tránh trường hợp có bạn tưởng đề sai thì mình ghi sự khác nhau của mean và means nhé.
Từ means [n] số ít và số nhiều đều có dạng là means nghĩa là phương pháp/ cách làm gì
Đối với mean có ba nghĩa của danh từ, động từ và tính từ
mean [adj] không tử tế
giỏi
keo kiệt
chất lượng tồi
mean [n] trung bình cộng
mean [v] nghĩa
(đây đều là nghĩa phổ biến nhất)
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
855
136
19
Nam Định
NEU
ĐÁP ÁN ĐỤC LỖ 1
1. D
bottom: đáy
sink to the bottom: chìm xuống dưới đáy

2. B
Over time: qua thời gian
3. A
turn sth into sth: biến thứ gì đó trở thành
4. D
eventually: cuối cùng
5. C
known as: được biết đến là
6. B
reaching heights of: đạt tới độ cao
7. A
In addition to: cùng với
8. A
yet: nhưng
9. D
a means of: cách
10. D
make out: thấy, hiểu được
KẾT QUẢ CỦA CÁC BẠN
2. N31 - Hồng Vân 7/10

3. N32 - Tottenham 4/10

4. N33 - Sóc

5. N34 - Thiên Phúc

6. N36 - Kim Cương

7. N37 - Phong

8. N39 - Bùi Thị Yến Nhi

9. N40 - Chu Hiền

10. N43 - Hiền Thảo 7/10

11. N44 - Kỳ Duyên

13. N58 - Trần Minh Phương

14. N55 - Ruka

15. N67 - Vũ Tùng Lâm 9/10
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
855
136
19
Nam Định
NEU
Hôm nay chúng ta sẽ thử sức với bài đọc hiểu thứ hai nhé. Bài đọc chỉ có 5 câu hỏi nên mọi người cố gắng đọc cẩn thận nhé.
ĐỌC HIỂU 2
The color of animals is by no means a matter of chance; it depends on many considerations, but in the majority of cases tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous. Perhaps it may be said that if coloring is mainly protective, there ought to be but few brightly colored animals. There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective. The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonizes with the water, and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight.
Desert animals are generally the color of the desert. Thus, for instance, the lion, the antelope, and the wild donkey are all sand-colored. “Indeed,” says Canon Tristram, “in the desert, where neither trees, brushwood, nor even undulation of the surface afford the slightest protection to its foes, a modification of color assimilated to that of the surrounding country is absolutely necessary. Hence, without exception, the upper plumage of every bird, and also the fur of all the smaller mammals and the skin of all the snakes and lizards, is of one uniform sand color.”
The next point is the color of the mature caterpillars, some of which are brown. This probably makes the caterpillar even more conspicuous among the green leaves than would otherwise be the case. Let us see, then, whether the habits of the insect will throw any light upon the riddle. What would you do if you were a big caterpillar? Why, like most other defenseless creatures, you would feed by night, and lie concealed by day. So do these caterpillars. When the morning light comes, they creep down the stem of the food plant, and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves, near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color really becomes a protection. It might indeed be argued that the caterpillars, having become brown, concealed themselves on the ground, and that we were reversing the state of things. But this is not so, because, while we may say as a general rule that large caterpillars feed by night and lie concealed by day, it is by no means always the case that they are brown; some of them still retaining the green color. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day came first, and that the brown color is a later adaptation.
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
 
 • Like
Reactions: lamegg

Quyenpsgtot2

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2021
208
547
81
12
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Hôm nay chúng ta sẽ thử sức với bài đọc hiểu thứ hai nhé. Bài đọc chỉ có 5 câu hỏi nên mọi người cố gắng đọc cẩn thận nhé.
ĐỌC HIỂU 2
The color of animals is by no means a matter of chance; it depends on many considerations, but in the majority of cases tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous. Perhaps it may be said that if coloring is mainly protective, there ought to be but few brightly colored animals. There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective. The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonizes with the water, and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight.
Desert animals are generally the color of the desert. Thus, for instance, the lion, the antelope, and the wild donkey are all sand-colored. “Indeed,” says Canon Tristram, “in the desert, where neither trees, brushwood, nor even undulation of the surface afford the slightest protection to its foes, a modification of color assimilated to that of the surrounding country is absolutely necessary. Hence, without exception, the upper plumage of every bird, and also the fur of all the smaller mammals and the skin of all the snakes and lizards, is of one uniform sand color.”
The next point is the color of the mature caterpillars, some of which are brown. This probably makes the caterpillar even more conspicuous among the green leaves than would otherwise be the case. Let us see, then, whether the habits of the insect will throw any light upon the riddle. What would you do if you were a big caterpillar? Why, like most other defenseless creatures, you would feed by night, and lie concealed by day. So do these caterpillars. When the morning light comes, they creep down the stem of the food plant, and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves, near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color really becomes a protection. It might indeed be argued that the caterpillars, having become brown, concealed themselves on the ground, and that we were reversing the state of things. But this is not so, because, while we may say as a general rule that large caterpillars feed by night and lie concealed by day, it is by no means always the case that they are brown; some of them still retaining the green color. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day came first, and that the brown color is a later adaptation.
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
 
 • Like
Reactions: S I M O

lamegg

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
15
6
6
19
Hà Nội
THPT Nhân Chính
ĐỌC HIỂU 2
The color of animals is by no means a matter of chance; it depends on many considerations, but in the majority of cases tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous. Perhaps it may be said that if coloring is mainly protective, there ought to be but few brightly colored animals. There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective. The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonizes with the water, and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight.
Desert animals are generally the color of the desert. Thus, for instance, the lion, the antelope, and the wild donkey are all sand-colored. “Indeed,” says Canon Tristram, “in the desert, where neither trees, brushwood, nor even undulation of the surface afford the slightest protection to its foes, a modification of color assimilated to that of the surrounding country is absolutely necessary. Hence, without exception, the upper plumage of every bird, and also the fur of all the smaller mammals and the skin of all the snakes and lizards, is of one uniform sand color.”
The next point is the color of the mature caterpillars, some of which are brown. This probably makes the caterpillar even more conspicuous among the green leaves than would otherwise be the case. Let us see, then, whether the habits of the insect will throw any light upon the riddle. What would you do if you were a big caterpillar? Why, like most other defenseless creatures, you would feed by night, and lie concealed by day. So do these caterpillars. When the morning light comes, they creep down the stem of the food plant, and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves, near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color really becomes a protection. It might indeed be argued that the caterpillars, having become brown, concealed themselves on the ground, and that we were reversing the state of things. But this is not so, because, while we may say as a general rule that large caterpillars feed by night and lie concealed by day, it is by no means always the case that they are brown; some of them still retaining the green color. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day came first, and that the brown color is a later adaptation.

Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
 
 • Like
Reactions: S I M O

Lê Thị Hồng Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng ba 2019
84
587
81
18
Thanh Hóa
Taeyungie
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,207
5,409
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Hôm nay chúng ta sẽ thử sức với bài đọc hiểu thứ hai nhé. Bài đọc chỉ có 5 câu hỏi nên mọi người cố gắng đọc cẩn thận nhé.
ĐỌC HIỂU 2
The color of animals is by no means a matter of chance; it depends on many considerations, but in the majority of cases tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous. Perhaps it may be said that if coloring is mainly protective, there ought to be but few brightly colored animals. There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective. The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonizes with the water, and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight.
Desert animals are generally the color of the desert. Thus, for instance, the lion, the antelope, and the wild donkey are all sand-colored. “Indeed,” says Canon Tristram, “in the desert, where neither trees, brushwood, nor even undulation of the surface afford the slightest protection to its foes, a modification of color assimilated to that of the surrounding country is absolutely necessary. Hence, without exception, the upper plumage of every bird, and also the fur of all the smaller mammals and the skin of all the snakes and lizards, is of one uniform sand color.”
The next point is the color of the mature caterpillars, some of which are brown. This probably makes the caterpillar even more conspicuous among the green leaves than would otherwise be the case. Let us see, then, whether the habits of the insect will throw any light upon the riddle. What would you do if you were a big caterpillar? Why, like most other defenseless creatures, you would feed by night, and lie concealed by day. So do these caterpillars. When the morning light comes, they creep down the stem of the food plant, and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves, near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color really becomes a protection. It might indeed be argued that the caterpillars, having become brown, concealed themselves on the ground, and that we were reversing the state of things. But this is not so, because, while we may say as a general rule that large caterpillars feed by night and lie concealed by day, it is by no means always the case that they are brown; some of them still retaining the green color. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day came first, and that the brown color is a later adaptation.
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable
 2. difficult to see
 3. vulnerable
 4. dreadful
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
855
136
19
Nam Định
NEU
ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU 2
The color of animals is by no means a matter of chance; it depends on many considerations (1), but in the majority of cases tends to protect the animal from danger by rendering it less conspicuous. Perhaps it may be said that if coloring is mainly protective, there ought to be but few brightly colored animals. There are, however, not a few cases in which vivid colors are themselves protective (3). The kingfisher itself, though so brightly colored, is by no means easy to see. The blue harmonizes with the water, and the bird as it darts along the stream looks almost like a flash of sunlight.
Desert animals are generally the color of the desert (4). Thus, for instance, the lion, the antelope, and the wild donkey are all sand-colored. “Indeed,” says Canon Tristram, “in the desert, where neither trees, brushwood, nor even undulation of the surface afford the slightest protection to its foes, a modification of color assimilated to that of the surrounding country is absolutely necessary (5). Hence, without exception, the upper plumage of every bird, and also the fur of all the smaller mammals and the skin of all the snakes and lizards, is of one uniform sand color.”
The next point is the color of the mature caterpillars, some of which are brown. This probably makes the caterpillar even more conspicuous among the green leaves than would otherwise be the case. Let us see, then, whether the habits of the insect will throw any light upon the riddle. What would you do if you were a big caterpillar? Why, like most other defenseless creatures, you would feed by night, and lie concealed by day. So do these caterpillars. When the morning light comes, they creep down the stem of the food plant, and lie concealed among the thick herbage and dry sticks and leaves, near the ground, and it is obvious that under such circumstances the brown color really becomes a protection. It might indeed be argued that the caterpillars, having become brown, concealed themselves on the ground, and that we were reversing the state of things. But this is not so, because, while we may say as a general rule that large caterpillars feed by night and lie concealed by day, it is by no means always the case that they are brown; some of them still retaining the green color. We may then conclude that the habit of concealing themselves by day came first, and that the brown color is a later adaptation.
Q1: What is the main idea of this passage?
 1. Animals inherit their coloration from their parents and pass on the same genes to their offspring
 2. the coloring of mature caterpillars is very difficult to explain without considering the behavior patterns they exhibit
 3. The coloring of animals changes widely over time and in different parts of the world
 4. The color of an animal is not coincidental, but is an adaptation developed over time to aid its survival (coincidental = a matter of chance, aid its survival = protect from danger)
Q2: What does “conspicuous” most probably mean?
 1. noticeable: dễ nhận thấy
 2. difficult to see: khó nhìn thấy
 3. vulnerable: dễ bị tổn thương
 4. dreadful: khủng khiếp
Q3: Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?
 1. Desert animals usually adapt their color to the color of the desert
 2. Eye-catching colors are not protective in any case (eye-catching ~ vivid)
 3. Some mature caterpillars are not brown
 4. Most vulnerable creatures stay hidden by day and go out for food by night
Q4: What does “its” in the second paragraph refer to?
 1. tree
 2. brushwood
 3. lion
 4. desert animal
Q5: Why is it particularly important for desert animals to match their coloration to the environment?
 1. Because food and water are especially scarce in the desert
 2. Because the barren, sparse environment of the desert ensures a lack of natural protection and cover (barren, sparse = cằn cỗi, thưa cây)
 3. Because the color tones of the desert are particularly suited to swift evolutionary adaptation
 4. Because the color of the desert is remarkably similar to the natural colors of many animals
KẾT QUẢ CỦA CÁC BẠN
@Quyenpsgtot2 0/5
@lamegg 5/5
@Yuriko - chan 3/5
@Lê Thị Hồng Vân 3/5
Các bạn sau chưa làm bài:
@Bùi Nhi
@N.H.T♡1703
@Thiên Phúc.
@Lê Tự Đông
@Lê Phạm Kỳ Duyên
@Minh Phương Trần BK32
@Rukaa
@Chu Minh Hiền
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
855
136
19
Nam Định
NEU
Bài tập đục lỗ 2 đến rồi đây, mọi người cố gắng làm đầy đủ nhé

ĐỤC LỖ 2
The way hummingbirds fly is truly remarkable. Their wings beat around 50 times (1) _______ second, fast enough to (2) _______ in a continuous, audible hum – hence the (3) _______. This rapid wing flapping, combined with the birds’ light body weight, allows them to hover in a stationary position in midair and position (4) _______ alongside flowers while drawing off nectar, their principal food source, (5) _______ their beaks. In windy conditions, hummingbirds instinctively alter the angle of their wings, broaden their wing strokes, and spread out their tail feathers. In this way, the birds resist the force of the wind and remain in a (6) _______ position next to the flower from which they are feeding, without being blown away by sudden (7) _______ . Hummingbirds can also pull off complex aerial maneuvers in mid-flight, such as swooping and revolving in mid-air. Males perform these impressive stunts in (8) _______ to attract females. (9) _______ to the high energy expended in doing so, males tend to be smaller than females. This means their overall metabolic needs are lower, and they can therefore (10) _______ more frequently in the energetic courtship displays.


1.A. perB. theC. inD. over
2.A. makeB. resultC. leadD. give
3.A. birdsB. soundC. speedD. name
4.A. itB. itselfC. themD. themselves
5.A. onB. throughC. atD. by
6.A. steadyB. changeableC. mobileD. stuck
7.A. strikesB. gustsC. airD. actions
8.A. hopesB. effortC. orderD. purpose
9.A. ConsideringB. ResultingC. OwingD. Providing
10.A. enrollB. engageC. applyD. involve
[TBODY] [/TBODY]
 
 • Like
Reactions: lamegg

Lê Thị Hồng Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng ba 2019
84
587
81
18
Thanh Hóa
Taeyungie
Bài tập đục lỗ 2 đến rồi đây, mọi người cố gắng làm đầy đủ nhé

ĐỤC LỖ 2
The way hummingbirds fly is truly remarkable. Their wings beat around 50 times (1) _______ second, fast enough to (2) _______ in a continuous, audible hum – hence the (3) _______. This rapid wing flapping, combined with the birds’ light body weight, allows them to hover in a stationary position in midair and position (4) _______ alongside flowers while drawing off nectar, their principal food source, (5) _______ their beaks. In windy conditions, hummingbirds instinctively alter the angle of their wings, broaden their wing strokes, and spread out their tail feathers. In this way, the birds resist the force of the wind and remain in a (6) _______ position next to the flower from which they are feeding, without being blown away by sudden (7) _______ . Hummingbirds can also pull off complex aerial maneuvers in mid-flight, such as swooping and revolving in mid-air. Males perform these impressive stunts in (8) _______ to attract females. (9) _______ to the high energy expended in doing so, males tend to be smaller than females. This means their overall metabolic needs are lower, and they can therefore (10) _______ more frequently in the energetic courtship displays.


1.A. perB. theC. inD. over
2.A. makeB. resultC. leadD. give
3.A. birdsB. soundC. speedD. name
4.A. itB. itselfC. themD. themselves
5.A. onB. throughC. atD. by
6.A. steadyB. changeableC. mobileD. stuck
7.A. strikesB. gustsC. airD. actions
8.A. hopesB. effortC. orderD. purpose
9.A. ConsideringB. ResultingC. OwingD. Providing
10.A. enrollB. engageC. applyD. involve
[TBODY] [/TBODY]
1.A. perB. theC. inD. over
2.A. makeB. resultC. leadD. give
3.A. birdsB. soundC. speedD. name
4.A. itB. itselfC. themD. themselves
5.A. onB. throughC. atD. by
6.A. steadyB. changeableC. mobileD. stuck
7.A. strikesB. gustsC. airD. actions
8.A. hopesB. effortC. orderD. purpose
9.A. ConsideringB. ResultingC. OwingD. Providing
10.A. enrollB. engageC. applyD. involve
[TBODY] [/TBODY]
 

lamegg

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
15
6
6
19
Hà Nội
THPT Nhân Chính
ĐỤC LỖ 2
The way hummingbirds fly is truly remarkable. Their wings beat around 50 times (1) _______ second, fast enough to (2) _______ in a continuous, audible hum – hence the (3) _______. This rapid wing flapping, combined with the birds’ light body weight, allows them to hover in a stationary position in midair and position (4) _______ alongside flowers while drawing off nectar, their principal food source, (5) _______ their beaks. In windy conditions, hummingbirds instinctively alter the angle of their wings, broaden their wing strokes, and spread out their tail feathers. In this way, the birds resist the force of the wind and remain in a (6) _______ position next to the flower from which they are feeding, without being blown away by sudden (7) _______ . Hummingbirds can also pull off complex aerial maneuvers in mid-flight, such as swooping and revolving in mid-air. Males perform these impressive stunts in (8) _______ to attract females. (9) _______ to the high energy expended in doing so, males tend to be smaller than females. This means their overall metabolic needs are lower, and they can therefore (10) _______ more frequently in the energetic courtship displays.

1.A. perB. theC. inD. over
2.A. makeB. resultC. leadD. give
3.A. birdsB. soundC. speedD. name
4.A. itB. itselfC. themD. themselves
5.A. onB. throughC. atD. by
6.A. steadyB. changeableC. mobileD. stuck
7.A. strikesB. gustsC. airD. actions
8.A. hopesB. effortC. orderD. purpose
9.A. ConsideringB. ResultingC. OwingD. Providing
10.A. enrollB. engageC. applyD. involve
[TBODY] [/TBODY]
 

Hien Dang

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
2 Tháng chín 2021
836
1
855
136
19
Nam Định
NEU
ĐÁP ÁN ĐỤC LỖ 2
1. A

per second: trên một giấy
2. B
result in: gây ra
3. D
Ở đây đang nói về việc loại chim này tạo ra tiếng hum khi bay nên được gọi là humming bird
4. D
Đại từ nhân xưng trong câu là they nên dùng themselves ở đây
5. B
through their beaks: qua mỏ của chúng
6. A
steady: ổn định
7. B
gust: cơn gió
8. C
in order to: để làm gì
9. C
Owing to: bởi vì, nhờ
10. B
engage in sth: tham gia vào cái gì

KẾT QUẢ CỦA CÁC BẠN
@Quyenpsgtot2 4/10
@lamegg 8/10
@Yuriko - chan
@Lê Thị Hồng Vân 7/10
@Bùi Nhi
@N.H.T♡1703
@Thiên Phúc.
@Lê Tự Đông
@Lê Phạm Kỳ Duyên
@Minh Phương Trần BK32
@Rukaa
@Chu Minh Hiền
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom