Nếu biết ngày mai em............thì anh..............

L

lanhan

amaranth said:
Em đi sửa túi nâng khăn
Anh về đèn sách thơ văn miệt mài
Duyên tình xưa đã phôi phai…
Lỡ làng ân ái, lạc loài cánh hoa
----
Chút tài mọn, có chi mà…
Dù anh tài thánh, cũng là mất em
Tình mình như một ly kem
Anh chưa nếm được, còn thèm đến nay
----
Diêu bông… lời hứa gió bay
Gió bay mặc gió, anh đây vẫn tìm
Diêu bông… đáy bể mò kim
Anh còn chưa thấy, bóng em khuất dần…
----
Ngày mai pháo nổ sao Hân?
Ái ân nào có hở chàng
Đọc thơ chàng viết họ hàng sinh nghi
Mà chàng đang nói điều chi?
Thật em không hiểu tí gì chàng ơi
----------
Tài năng thiên phú trời ban
Là em ám chỉ thằng bạn tên Nam
Chứ mình đâu có nói Am
Cớ sao Am lại làm càn xen vô???
----------
Diêu bông là lá hư vô
Lên rừng xuống bể đổ xô kiếm tìm
Diêu bông thứ lá trong tim
Không hiểu lẽ đó chớ tìm diêu bông
----------
Hôm nay Hân vẫn buồn trông
Chờ mong tri kỷ kiếm chồng...hộ cho
 
Top Bottom