Sử 8 Nền giáo dục của nước ta hiện nay so với thời thuộc Pháp có gì khác?

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Câu 3: Nền giáo dục của nước ta hiện nay so với thời thuộc Pháp có gì khác?

Giúp mk với plz <3
Thời Pháp thuộc : Chúng thi hành chính sách " ngu dân " , hạn chế việc học của chúng ta
Thời nay : -mọi người dân đều được đi học
-Trong các trường có học thêm môn ngoại ngữ ( tiếng anh , pháp , nhật , đức , ....)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom