Hóa nâng cao

nguyenlien211

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2015
110
22
36
19
Gia Lai
thcs Trần Phú
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho dd A (150ml dd HCl 1M ) , dd B ( 100 ml Na2CO3 1M và NaHCO3 thực hiện 3 thí nghiệm sau:
thí nghiệm 1 : cho từ từ A vào B thu dc V1 l khí
thí nghiệm 2 : cho từ từ B vào A thu dc V2 l khí
thí nghiệm 3 : cho nhanh B vào A thu dc V 3 l khí
1 . hỏi v1 và v2 có bằng nhau ko ? giải thích trên các giá trị v1 và v2 dc xác định
2. cho v3 sụt hết vào 95ml dd Ba(OH)2 1M sau pứ thu dc p g kết tủa trắng . xác định p
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,334
4,727
559
Nghệ An
.
cho dd A (150ml dd HCl 1M ) , dd B ( 100 ml Na2CO3 1M và NaHCO3 thực hiện 3 thí nghiệm sau:
thí nghiệm 1 : cho từ từ A vào B thu dc V1 l khí
thí nghiệm 2 : cho từ từ B vào A thu dc V2 l khí
thí nghiệm 3 : cho nhanh B vào A thu dc V 3 l khí
1 . hỏi v1 và v2 có bằng nhau ko ? giải thích trên các giá trị v1 và v2 dc xác định
2. cho v3 sụt hết vào 95ml dd Ba(OH)2 1M sau pứ thu dc p g kết tủa trắng . xác định p
bạn ơi có cho nồng độ mol của NAHCO3 không vậy ?
không cho CM thì làm sao mà tính?
 
  • Like
Reactions: yuan yuan

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,334
4,727
559
Nghệ An
.
cho dd A (150ml dd HCl 1M ) , dd B ( 100 ml Na2CO3 1M và NaHCO3 0,5Mthực hiện 3 thí nghiệm sau:
thí nghiệm 1 : cho từ từ A vào B thu dc V1 l khí
thí nghiệm 2 : cho từ từ B vào A thu dc V2 l khí
thí nghiệm 3 : cho nhanh B vào A thu dc V 3 l khí
1 . hỏi v1 và v2 có bằng nhau ko ? giải thích trên các giá trị v1 và v2 dc xác định
2. cho v3 sụt hết vào 95ml dd Ba(OH)2 1M sau pứ thu dc p g kết tủa trắng . xác định p

TH1. Đổ từ từ dung dịch A vào dung dịch B thứ tự phản ứng s là:
Đầu tiên : Na2CO3 + HCl  NaCl + NaHCO3(1)
Sau đó : HCl + NaHCO3  NaCl + H2O + CO2(2)
nNaHCO3= 0,5*0,1=0,05 mol
nNa2CO3= 0,1*1=0,1mol
nHCl=0,15*1=0,15 mol
nNaHCO3(1)=nNa2CO3=0,1 mol
NHCl(2)=0,15-0,1=0,05 mol
nNaHCO3(tổng)=0,1+0,05=0,15 mol
=>sau phản ứng 2 tthì NaHCO3 dư=>nCO2=nHCl=0,05 mol
=>V1=22,4*0,05=
TH2 Đổ từ từ B vào A phản ứng xảy ra song song, sản phẩm phản ứng phụ thuộc vào tỉ lệ số mol của 2
muối.
Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2(3)
NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2 (4)
nếu muối hết thì nHCl=0,25mol
mà nHcl=0,15 => muối dư
gọi a, b là n của Na2CO3, nNaHCO3 tham gia phản ứng
=>a/b=0,1/0,05=2/1=>a-2b=0(*)
tổng n HCl=0,15
2a+b=0,15(**)
(*),(**)=>a=
b=
=>nCO2=a+b=
b)
TH3 Trộn nhanh 2 dung dịch A và B
Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 (1)
NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2  (2)
Do không biết phản ứng nào xảy ra trƣớc nên ta có thể giả sử phản ứng 1 xảy trƣớc , sau khi phản ứng 1 xảy ra hết thì phản ứng 2 mói xảy ra và ngược lại. Thể tích khí CO2 thoát ra s nằm trong khoảng thể tích của 2 trường hợp.
=> khoảng kết tủa nằm trong hai trường hợp. ( có thể có phản ứng hòa tan kết tủa nên nhớ xét hết trường hợp nhé)
 
  • Like
Reactions: yuan yuan

yuan yuan

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng chín 2017
3
2
6
19
Nghệ An
TH1. Đổ từ từ dung dịch A vào dung dịch B thứ tự phản ứng s là:
Đầu tiên : Na2CO3 + HCl  NaCl + NaHCO3(1)
Sau đó : HCl + NaHCO3  NaCl + H2O + CO2(2)
nNaHCO3= 0,5*0,1=0,05 mol
nNa2CO3= 0,1*1=0,1mol
nHCl=0,15*1=0,15 mol
nNaHCO3(1)=nNa2CO3=0,1 mol
NHCl(2)=0,15-0,1=0,05 mol
nNaHCO3(tổng)=0,1+0,05=0,15 mol
=>sau phản ứng 2 tthì NaHCO3 dư=>nCO2=nHCl=0,05 mol
=>V1=22,4*0,05=
TH2 Đổ từ từ B vào A phản ứng xảy ra song song, sản phẩm phản ứng phụ thuộc vào tỉ lệ số mol của 2
muối.
Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2(3)
NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2 (4)
nếu muối hết thì nHCl=0,25mol
mà nHcl=0,15 => muối dư
gọi a, b là n của Na2CO3, nNaHCO3 tham gia phản ứng
=>a/b=0,1/0,05=2/1=>a-2b=0(*)
tổng n HCl=0,15
2a+b=0,15(**)
(*),(**)=>a=
b=
=>nCO2=a+b=
b)
TH3 Trộn nhanh 2 dung dịch A và B
Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2 (1)
NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2  (2)
Do không biết phản ứng nào xảy ra trƣớc nên ta có thể giả sử phản ứng 1 xảy trƣớc , sau khi phản ứng 1 xảy ra hết thì phản ứng 2 mói xảy ra và ngược lại. Thể tích khí CO2 thoát ra s nằm trong khoảng thể tích của 2 trường hợp.
=> khoảng kết tủa nằm trong hai trường hợp. ( có thể có phản ứng hòa tan kết tủa nên nhớ xét hết trường hợp nhé)
Bài này chỉ có 1 trường hợp thôi bạn
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ
Top Bottom